Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ger inga anvisningar om användning av tygmasker på offentliga platser

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2020 15.15 | Publicerad på svenska 18.4.2020 kl. 17.05
Pressmeddelande 99/2020

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ger inga anvisningar för eller allmänna rekommendationer om att tygmasker bör användas när man rör sig på offentliga platser.

Det är nödvändigt att informera om denna gemensamma riktlinje, eftersom frågan har diskuterats särskilt i medierna och på sociala medier under de senaste dagarna.

Expertutlåtandena skiljer sig från varandra i fråga om fördelar och nackdelar med tygmasker samt hur de används på rätt och fel sätt. Det här har under de senaste dagarna skapat osäkerhet och förvirring hos många människor. 

En ansiktsmask av tyg kan i värsta fall öka risken för smitta

Tillverkning, försäljning och import av andningsskydd som uppfyller kriterierna och som behövs inom hälso- och sjukvården regleras noggrant.
Enligt ministeriet och Institutet för hälsa och välfärd kan en omfattande användning av hemmagjorda skyddsmasker på offentliga platser i värsta fall leda till en felaktig känsla av trygghet.

Fel sorts tygmaterial i en hemmagjord mask kan försämra lunghälsan, t.ex. när mikrofibrer, damm eller tygpartiklar hamnar i luftvägarna. Fel val av tyg kan öka andningsmotståndet, och då kan koldioxidhalten öka till skadliga mått. Risken för hjärthändelser eller astmaanfall kan också öka.

Det är viktigt att komma ihåg att en ansiktsmask inte skyddar dess användare mot coronaviruset. Användning av mask kan däremot skydda andra, eftersom den kan minska spridning av droppar som hostningar och nysningar orsakar.

Att vårdpersonal, t.ex. omsorgs- och hemvårdspersonal, använder tygmasker är dock av största vikt för att skydda dem som får vård. Personalen får utbildning och anvisningar om hur maskerna ska användas på rätt sätt. Arbetsgivaren ansvarar för att ge personalen anvisningar och för anskaffningen av lämpliga masker.

Smitta kan bäst förebyggas genom eget agerande

Eftersom det ännu inte finns något vaccin eller någon läkemedelsbehandling mot coronaviruset, är det viktigt att komma ihåg att tvätta händerna omsorgsfullt och ofta, att hosta och nysa på rätt sätt och att hålla fysiskt avstånd till andra människor för att förhindra spridningen av coronaviruset, påminner social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd om.

Det är skäl att iaktta de begränsningar och rekommendationer som regeringen har meddelat under undantagsförhållandena.

Verkningsfulla metoder som baserar sig på forskning används

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd påminner om att det i Finland under hela coronavirusepidemin har ansetts viktigt med verkningsfulla, vetenskapliga åtgärder som baserar sig på långvarig forskning, för att förhindra spridningen av coronaviruset.

Hälsovårdsmyndigheterna följer noggrant situationen och om nya forskningsresultat eller ny information kommer in kan naturligtvis också rekommendationerna ändras. För närvarande baserar sig Finlands åtgärder konsekvent på Världshälsoorganisationen WHO:s och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s riktlinjer och rekommendationer.

Enligt WHO:s och ECDC:s anvisningar behöver symtomfria människor inte använda skyddsmask på offentliga platser. Det finns mycket få vetenskapliga bevis för deras effekt. WHO och ECDC anser det vara viktigt att riktiga andningsskydd för medicinskt bruk reserveras för hälso- och sjukvårdspersonal. 

WHO och ECDC rekommenderar inte och tar inte heller skilt ställning till hemmagjorda tygmasker. De konstaterar dock att man kan använda tygmask om man så önskar, och listar möjliga fördelar och nackdelar med att använda dem.

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, kanslichef, [email protected]
Markku Tervahauta, generaldirektör, [email protected]

Tillbaka till toppen