Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelain valmistelu etenee aikataulussa

Social- och hälsovårdsministeriet
16.10.2013 9.30
Tiedote -

Sote-järjestämislakia valmisteleva työryhmä on saanut väliraportistaan tähän mennessä 331 lausuntoa, joista 181 on vastauksia ministeriön sähköiseen kyselyyn ja 150 on perinteisiä lausuntoja.

Lausunnoista käytiin työryhmässä ensimmäinen keskustelu 16. lokakuuta. Lausunnot ja niissä esitetyt kannanotot otetaan huomioon valmisteluryhmän jatkotyössä.

Lausujista noin puolet pitää sote-alueiden muodostumisen kriteereitä riittävän selkeinä ja puolet kaipaa kriteereihin tarkennusta. Perustason kriteereitä pitää epäselvinä yli puolet vastaajista. Kolme neljästä alle 20.000 asukkaan kunnasta pitää tärkeänä, että näillä kunnilla on mahdollisuus kuulua suoraan sote-alueeseen ja saada myös perustason palvelut sote-alueelta.

Kaksi kolmasosaa lausujista antaisi sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueille sitovaa päätösvaltaa palvelujen järjestämisessä. Kolmasosa lausujista katsoo, että tämä päätösvalta voisi olla esimerkiksi joidenkin palvelujen tuottamisen kieltämistä sellaisissa tapauksissa, joissa palvelujen keskittäminen vain joillekin sote-alueille on tarpeen muun muassa potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Erityisesti pienten kuntien lausunnoissa suhtaudutaan kriittisesti siihen, että kuntien äänimäärä sidottaisiin kuntien asukaslukuun ilman äänileikkuria. Sen sijaan neljä viidestä lausujasta kannattaa sitä, että vastuukunnalla ei olisi otto-oikeutta sosiaali- jaterveydenhuollon järjestämisestä vastaavan yhteisen toimielimen päätöksiin.

Väliraporttiin annetut lausunnot ovat luettavissa valtioneuvoston hankerekisteristä. Lausunnoista tehdään yhteenveto, joka on saatavissa marraskuun alussa. Moni kunta on myös julkaissut lausuntonsa kunnan omilla verkkosivuilla.

Erilliskysymyksiä ratkotaan jaostoissa

Sote-työryhmä on asettanut työnsä tueksi metropolikysymystä, sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueita, perustuslaillisia kysymyksiä ja hankintoja ja kilpailutusta valmistelevat jaostot.

Metropolijaoston alustavat linjaukset metropolialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä käsiteltiin 16.10. kokouksessa. Jaoston väliraportissa pohditaan vaihtoehtoja alueen erityisolosuhteiden ja muodostuvan kuntarakenteen huomioimiseksi. Jatkotyössä selvitetään, millaista erityissääntelyä mahdollisesti tarvittaisiin. Sote-järjestämislain valmistelu on otettava erityisesti huomioon valtiovarainministeriön asettamassa metropolihallintotyöryhmässä.

Myös muiden jaostojen alustavia ehdotuksia käsiteltiin tänään. Työryhmän esitys sote-järjestämislaiksi valmistuu joulukuussa.

Kunnille tukea uudistuksiin

Uudistuksessa halutaan järjestää lähipalvelut uudella tavalla ja vahvistaa erityisesti ennaltaehkäiseviä lähipalveluja. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen kehittämistä on käynnistetty Kuntaliiton lähipalveluprojekti. Projektissa tarkastellaan lähipalveluja kokonaisvaltaisesti sekä etsitään toimivia ratkaisuja kuntakokeilujen avulla.

Kuntia tuetaan myös valtiovarainministeriön koordinoimalla muutostukiohjelmalla, joka tarjoaa rakennemuutosten toteuttamiseen toimintamalleja, ohjeita ja hyviä käytäntöjä.

Lisätietoja

osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 02951 63338
hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367
johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p 02951 63382 (metropolijaosto)
[email protected]Muualla palvelussamme

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakityöryhmä

Muualla verkossa

Kuntien lausunnot (Hankerekisteri)

Vaikuttavat lähipalvelut (Kuntaliitto)

Kuntarakennemuutosten tietopankki
Tillbaka till toppen