Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet beslutade att bevilja finansiering till nio forskningsprojekt i socialt arbete på universitetsnivå

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.8.2021 14.43
Pressmeddelande 212/2021

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar finansiering till nio forskningsprojekt i socialt arbete på universitetsnivå, som stärker användningen av forskningsrön inom socialvård och socialt arbete och därmed effekterna av socialvårdens förfaranden. Understöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 4 miljoner euro.

Följande forskningsprojekt har beviljats finansiering (forskningsprojektet, den sökande/ansvariga forskaren):

  • Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA), Tammerfors högskolestiftelse/Kirsi Juhila, 478 558 euro
  • Taloussosiaalityö lapsiperheissä. Lapsiperheiden talousosaamisen ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen, Åbo universitet/Mia Hakovirta, 512 280 euro
  • Monikielisyys ja kielellinen haavoittuvuus sosiaalityön digitalisoituvilla kentillä (SOSKIELI), Åbo Akademi/Camilla Nordberg, 413 940 euro
  • Terveyssosiaalityön arvioinnin ja intervention vaikuttavuus näkyväksi (Sostyö-TerVa), Östra Finlands universitet/Janet Anand, 392 438 euro
  • Hyvää jälkeä - Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä ”Hyvää jälkeä” –hanke, Tammerfors universitet/Riikka Korkiamäki, 487 147 euro
  • Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut - paraneeko vaikuttavuus? Tammerfors högskolestiftelse/Katja Kuusisto, 447 791 euro
  • Kunnallinen toimeentulotuki ennaltaehkäisevän lastensuojelun välineenä, Östra Finlands universitet/Timo Toikko, 406 222 euro
  • Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä – LAMPE, Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter/Kati Turtiainen, 420 554 euro
  • Harkittua vammaissosiaalityötä (HaraVa), Lapplands universitet/Minna Zechner, 441 070 euro

Det kom in sammanlagt 23 ansökningar. Ansökningarna var genomgående förtjänstfulla och representerade mångsidigt det sociala arbetets fält. Sökandena var huvudsakligen universitet från hela Finland. 

En jämförande utvärdering gjordes för alla ansökningar både ur vetenskaplig synvinkel och med tanke på verkningsfullheten i praktiken. År 2021 prioriterades forskning som gäller bland annat arbetsmetoderna och verkningsfullheten, förmånerna och tjänsterna, behoven av tjänster för särskilt stöd samt innovationer inom socialt arbete.

Utlysningen av forskningsfinansieringen baserar sig på den ändring av socialvårdslagen som trädde i kraft i september 2020. Med stöd av den kan social- och hälsovårdsministeriet årligen utlysa understöd för forskning och bevilja statlig finansiering till projekt för forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Finansiering beviljades nu för andra gången. 

Mer information:

Juha Luomala, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 492, [email protected] (från den 16 augusti)
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 290, [email protected]

Tillbaka till toppen