Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdens nya klientavgifter i kraft 1.1.2014

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2013 12.04
Pressmeddelande -

Statsrådet utfärdade den 21 november en förordning om ändringen av klientavgifter inom social- och hälsovården. De nya avgifterna träder i kraft den 1 januari 2014.

Maximibeloppet för läkartjänsternas årsavgift inom öppenvården stiger från 27,50 euro till 29,30 euro. Alternativt kan hälsocentralen besluta att ta en besöksavgift för de tre första besöken på hälsocentralen under kalenderåret och då är avgiften 14,70 euro.

Maximibeloppet av sjukhusens poliklinikavgifter stiger från 27,50 euro till 29,30 euro per besök. För ett dagkirurgiskt ingrepp kan man ta ut högst 96,40 euro (tidigare 90,30 euro).

Avgifter som tas ut för undersökning och vård av mun och tänder fördelas på en grundavgift per besök och på vård- och undersökningsavgifter som tas ut separat. Grundavgiften per besök har graderats till tre avgiftsgrupper: maximibeloppet av grundavgiften för vård som ges av en munhygienist är 8 euro, av en tandläkare 10,20 euro och av en specialtandläkare 14,90 euro.

Den s.k. straffavgiften för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts är 36,20 euro.

Maximibeloppet av avgiften för intyg och utlåtande som ges av läkare och tandläkare stiger från 33,90 euro till 36,20 euro. För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den körrätt som avses i vägtrafiklagen kan tas ut högst 43,60 euro (tidigare 40,90 euro).

Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan tas ut högst 16,10 euro (tidigare 15,10 euro) per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 34,80 (tidigare 32,60 euro) per vårddag hos den som vårdas i annan kortvarig anstaltsvård. Maximibeloppet av avgiften för rehabilitering som ges handikappade i form av anstaltsvård, eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorg för utvecklingsstörda är högst 12,10 euro per vårddag (tidigare 11,30 euro). 

Klientavgifterna justeras vartannat år

Klientavgifterna inom social- och hälsovården justeras enligt lag vartannat år i enlighet med ändringen av folkpensionsindexet. Samtidigt justeras inkomstgränserna för vård som ges i hemmet och de lägsta beloppen av medel som klienten ska ha inom institutionsvården i enlighet med ändringen av arbetspensionsindexet. 

Mellan åren 2011 och 2013 var ändringen av folkpensionsindexet 6,70 procent och av arbetspensionsindexet 6,54 procent.

Justeringar också i avgiftstaket inom hälso- och sjukvården och värdet på servicesedeln

Samtidigt justerades bland annat värdet på servicesedeln och avgiftstaket inom hälso- och sjukvården genom social- och hälsovårdsministeriets meddelande.

I början av år 2014 stiger avgiftstaket för klientavgifter inom hälso- och sjukvården i enlighet med folkpensionsindexet från 636 euro till 679 euro per kalenderår. I avgiftstaket ingår avgifter för läkartjänster vid hälsocentraler, fysioterapiavgifter, avgifter för vård i serie, sjukhusens poliklinikavgifter, avgifter för dagkirurgi, avgifter för kortvarig anstaltsvård, avgifter för natt- och dagvård samt avgifter för rehabiliteringsvård.

Det högsta värdet på en servicesedel för kontinuerlig och regelbunden hemservice och hemsjukvård binds till hushållets inkomster. Om hushållens inkomster inte överstiger inkomstgränsen enligt lag så är sedeln värd minst 27 euro per timme (tidigare 25 euro) Servicesedelns lägsta värde är 7 euro per timme.

Ytterligare uppgifter

jurist Päivi Siukkola, tfn 02951 63301

Pressmeddelandet har uppdateras den 5.12.


Bilagor

Indexjusteringar av klientavgifterna inom social- och hälsovården 2014 (pdf ,18.2 kB)


På vår webbplats

Indexjusteringar av klientavgifterna inom social- och hälsovården i kraft fr.o.m. 1.1.2014 (Kommuninfo 9a) 

Klientavgifter

 

Tillbaka till toppen