Hoppa till innehåll
Media

Social kreditgivning tas i bruk i hela Finland 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2022 14.03
Pressmeddelande 279/2022

Den 1 augusti 2023 blir social kreditgivning en av de lagstadgade tjänster som välfärdsområdena ska tillhandahålla. Torsdagen den 24 november föreslog regeringen att lagändringen ska stadfästas, och avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredag. 

Tack vare en lagändring som gjordes tidigare i samband med social- och hälsovårdsreformen kan välfärdsområdena bevilja sociala krediter redan från ingången av 2023, men i början av året är det frivilligt. I de områden där man redan tidigare har beviljat sociala krediter kan man således fortsätta med kreditgivningen utan avbrott. 

I och med lagändringen kommer alla välfärdsområden att bli skyldiga att ordna social kreditgivning i sitt område. Välfärdsområdet ska tillämpa de villkor som anges i lagen vid beviljande av sociala krediter. Precis som nu kommer det inte att finnas någon subjektiv rätt till social kredit, utan kreditgivningen är en anslagsbunden tjänst.   

Syftet att öka användningen av social kreditgivning som en metod inom socialvården

Social kreditgivning ska liksom nu vara ett verktyg i det sociala arbetet inom socialvården. 

Det nya är att det kan beviljas fria månader och betalningsbefrielse när de villkor som anges i lagen uppfylls.  

Det föreslås också preciseringar om den ekonomiska rådgivning och handledning som ska erbjudas till de som ansöker om och beviljas social kredit. Den som beviljats social kredit ska ha en möjlighet att få ekonomisk rådgivning och handledning under hela återbetalningstiden, i synnerhet om det uppkommer problem med återbetalningen eller görs ändringar i betalningssystemen. 

Syftet är att öka socialväsendets möjligheter att förebygga överskuldsättning.

Statsunderstöden för kreditkapital utlyses våren 2023

Välfärdsområdena kan få statsunderstöd för finansiering av det kreditkapital som behövs vid social kreditgivning. Social- och hälsovårdsministeriet planerar att utlysa statsunderstödet i februari 2023. 

Informationen om statsunderstöd uppdateras här:

Handboken om social kreditgivning uppdateras. Den uppdaterade handboken ska publiceras i början av år 2023.  

Mer information:

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman 
Ritva Liukonen, specialsakkunnig
Katariina Rainio, jurist
[email protected]

Tillbaka till toppen