Hoppa till innehåll
Media

Skyldighet att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte även för persone

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2009 10.56
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att åldersgränsen för skyldigheten att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte slopas. I fortsättningen skulle även personer som har fyllt 25 år mista rätten till arbetsmarknadsstöd om personen vägrar delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller avbryter den. Personen skulle mista rätten till arbetsmarknadsstöd för 60 dagar räknat från vägran. En annan åtgärd skulle vara att sänka grunddelen i deras utkomststöd med högst 20 procent.

Hänvisningsbestämmelsen i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och bestämmelserna om påföljder i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om utkomststöd skulle ändras så att påföljderna för vägran att delta är de samma för personer som fyllt 25 år som för personer under 25 år.

Genom propositionen utökas inte kommunernas eller arbets- och näringsförvaltningens uppgifter. Skyldigheterna att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ändras inte heller. Kommunen kommer även i fortsättningen att ha motsvarande skyldighet att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som den redan har genom lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Enligt bedömningar skulle antalet personer som deltar öka med cirka 2 000 personer, som redan uppfyller förutsättningarna för att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Regeringen föreslog torsdagen den 8 oktober att lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om utkomststöd ändras. Avsikten är att republikens president avlåter lagarna till riksdagen fredagen den 9 oktober. Lagarna skulle träda i kraft den 1.1.2010.

Syftet med propositionen är att genom aktiva socialpolitiska åtgärder förbättra sysselsättningsmöjligheterna och livskompetensen för personer som fyllt 25 år och därigenom förebygga utslagning.

För mer information

överinspektör Virpi Vuorinen, tfn (09) 160 73759

 

 

 

 

 

 


På vår webbplats

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte


Tillbaka till toppen