Hoppa till innehåll
Media

Sjukförsäkringslagen ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2006 12.10
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att sjukförsäkringslagen ändras så att till lagen fogas bestämmelser om betalning av ersättning direkt till en serviceproducent som på basis av ett avtal med Folkpensionsanstalten endast har debiterat klienten för självriskandelen. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 31 maj. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Regeringen föreslår också att bestämmelserna om erhållande och utlämnande av uppgifter ändras så att de möjliggör direktersättningsförfarandet. Enligt förslaget ges den försäkrade i fortsättningen ett separat skriftligt beslut om betalning av direktersättning bara om han eller hon ber om det.

De föreslagna ändringarna inverkar inte på beloppen av de förmåner eller ersättningar som betalas till de försäkrade. Avskaffandet av fullmaktsförfarandet minskar det administrativa arbetet för serviceproducenten och vid Folkpensionsanstalternas byråer.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2007.

Ytterligare information: regeringssekreterare Virpi Korhonen, tfn 09-160 739 14

Tillbaka till toppen