Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sjukförsäkringsavgifterna för 2022 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet
18.11.2021 13.53 | Publicerad på svenska 18.11.2021 kl. 13.59
Pressmeddelande 351/2021

Statsrådet har fastställt procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna för 2022.

Sjukförsäkringsavgifterna

År 2022 är den försäkrades sjukvårdsavgift 0,53 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen. Den avgift som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,50 procent. 

Avgifterna för arbetsinkomstförsäkringen

Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är 1,34 procent. Avgiften är 0,19 procentenheter högre än år 2021.

Den dagpenningsavgift som tas ut hos löntagare och företagare är 1,18 procent av löne- och företagarinkomsten, om det sammanlagda beloppet av hela årets löne- och företagarinkomst är minst 15 128 euro. Avgiften är 0,18 procentenheter lägre än år 2021. Om det sammanlagda beloppet av löne- och arbetsinkomsten är mindre än 15 128 euro, tas det inte ut någon dagpenningsavgift.
 
Den tilläggsfinansieringsandel som ska betalas 2022 av företagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare är 0,14 procent. Andelen är 0,05 procentenheter mindre än år 2021.

Statsrådet fastställer avgiftsprocentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna årligen genom statsrådets förordning. Denna förordning träder i kraft i början av 2022 och är i kraft till utgången av 2022.

Ytterligare information: 

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 029516 3201, [email protected]

Tillbaka till toppen