Hoppa till innehåll
Media

Sjukförsäkringsavgifterna för 2021 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2020 13.46
Pressmeddelande 280/2020

Statsrådet har fastställt procentsatserna för arbetslöshetsförsäkringsavgifterna för 2021.

Sjukvårdspremien

År 2021 är den försäkrades sjukvårdspremie 0,68 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen. Den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,65 procent. Både sjukvårdspremien och den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster förblir på samma nivå som år 2020. 

Avgifterna för arbetsinkomstförsäkringen

Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift är 1,53 procent. Premien är 0,19 procentenheter högre än 2020.

Den dagpenningspremie som tas ut hos löntagare och företagare är 1,36 procent av löne- och företagarinkomsten, om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och företagarinkomsten är minst 14 766 euro. Premien är 0,18 procentenheter högre än 2020. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och företagarinkomsten underskrider 14 766 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent i likhet med 2020. 

Den tilläggsfinansieringsandel som betalas 2021 av företagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare är 0,19 procent av arbetsinkomsten. Detta är 0,04 flera procentenheter än år 2020. 

Statsrådet fastställer avgiftsprocentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna årligen genom statsrådets förordning. Nästa års förordning träder i kraft i början av 2021 och är i kraft till utgången av 2021. 

Ytterligare information:

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 201, [email protected]

Tillbaka till toppen