Hoppa till innehåll
Media

Sjukförsäkringens dagpenningspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 2009

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2008 11.50
Pressmeddelande -

Statsrådet har fastställt sjukförsäkringens dagpenningspremie och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som uppbärs av löntagare och företagare för år 2009. Dagpenningspremien utgör 0,70 procent av löneinkomsten, företagares tilläggsfinansieringsandel 0,09 procent och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 2,00 procent.

Regeringen gav propositionen torsdagen den 20 november. Förordningen träder i kraft från och med år 2009 och är i kraft hela året.

För mer information: äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn (09) 160 73866

Tillbaka till toppen