Hoppa till innehåll
Media

SHM samlar in kommentarer om de nationella kvalitetsrekommendationerna för barn

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2010 8.04
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet ber medborgare och yrkesutbildade personer inom barnskyddet om kommentarer om de nationella kvalitetsrekommendationerna för barnskyddet. Förslaget till kvalitetsrekommendationer, som SHM, Kommunförbundet och olika aktörer berett i samarbete, finns för kommentarer i Handbok för barnskyddet fram till 17.12.2010.

Målet för de nationella kvalitetsrekommendationerna är att stödja det dagliga barnskyddsarbetet och en barn- och familjeinriktad verksamhetsform samt att säkerställa att barn och unga i tid får den hjälp och de tjänster som de behöver. Ett ytterligare mål är att möjliggöra förebyggande arbete, tidigt stöd för barn, unga och familjer samt kostnadseffektivitet inom barnskyddsarbetet.

Social- och hälsovårdsministeriet önskar i synnerhet att få kommentarer om hur de föreslagna kvalitetsrekommendationerna stöder nåendet av målen, hur verkställigheten av kvalitetsrekommendationerna kan stödjas och hur genomförandet av rekommendationerna bör följas upp lokalt och på det rikstäckande planet.

Kommentarerna från medborgare och yrkesutbildade personer samlas in via en frågeblankett på adressen www.lastensuojelunkasikirja.fi

Ytterligare uppgifter

Överinspektör Aila Puustinen-Korhonen, SHM, tfn 09 160 73133
Projektchef Sirkka Rousu, Kommunförbundet, tfn 09 771 2610

Detta är en översättning avdet finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades den 29.11.2010

På andra webbplatser

Lastensuojelun käsikirja (Sosiaaliportti)

Lastensuojelun laatusuosituksiin odotetaan kommentteja 29.11.-17.12.2010
Tillbaka till toppen