Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

SHM planerar ett verksamhetsprogram för barns och ungas välmående

Social- och hälsovårdsministeriet
12.12.2007 14.15
Pressmeddelande -

Majoriteten av de finländska barnen och ungdomarna mår bra, men inte alla. Med anledning av detta samlades experter onsdagen den 12 december till ett möte vid social- och hälsovårdsministeriet för att fundera på vad man borde göra så att illamåendet bland barn och unga minskar. Omsorgsminister Paula Risikko hade inbjudit experter från olika sektorer för att diskutera orsakerna till att barn och unga mår dåligt samt vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra situationen.

”Det krävs ofta lagstiftningsåtgärder för att uppnå önskad förändring. Jag hoppas att lagstiftning i det här fallet inte är den enda åtgärden. I stället måste principen barns och ungas välmående i alla politikområden omfattas i allt beslutsfattande”, sade minister Risikko.

Det har skett stora förändringar i barnens och ungdomarnas uppväxt- och utvecklingsmiljö. Servicesystemet har inte i tillräckligt hög grad varit berett på dessa förändringar. Fastän målet har varit att minska antalet barn som omhändertas har utvecklingen gått i motsatt riktning. Det har skett förändringar såväl inom familjerna, skolorna, dagvården som i kulturen. Vid mötet funderade experter inom sociologi, barnskydd, tidig fostran, skolan och psykosocialt stöd på vilka åtgärder som kunde vara tillräckliga för att stöda barnen, de unga och familjerna i dessa förändringar.

Ett sammandrag skall göras av de förslag som lades fram vid expertmötet. På basis av sammandraget sammanställs ett verksamhetsprogram för barns och ungas välmående. En del av utvecklingsförslagen ansluts direkt till det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE-programmet) som godkänns efter årsskiftet. Expertgruppen samlas igen på våren.

För mer information: överinspektör Pentti Kananen, tfn (09) 160 73813, 050 381 0329, överinspektör Marjaana Pelkonen, tfn (09) 160 74036, 050 514 5279

Tillbaka till toppen