Hoppa till innehåll
Media

SHM ordnar förutsättningar för katastrofoffren att leva vidare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.1.2005 13.00
Pressmeddelande -

Vid social- och hälsovårdsministeriet hölls i dag under minister Mönkäres och minister Hyssäläs ledning ett möte om hur man skall kunna säkerställa att de finländare som råkade ut för flodvågorna i Sydostasien och deras anhöriga får sådana social- och hälsovårdstjänster som de behöver, särskilt psykosocialt stöd. Samtidigt diskuterade man frågor i anslutning till de drabbades och deras anhörigas utkomst, till exempel hur Folkpensionsanstalten så snabbt och flexibelt som möjligt kan ordna ersättningar och tjänster. Även andra frågor som gäller försäkringsskyddet behandlades, liksom också hur det andliga och ekonomiska stödet skall ordnas för de drabbade och deras anhöriga. I mötet deltog representanter för ministeriet, Finlands Röda Kors, Föreningen för mental hälsa i Finland, Folkpensionsanstalten, Kriscentret i Vanda, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF och kyrkan. Hur gå vidare?Det riksomfattande samarbetet mellan social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten, Finlands Kommunförbund, organisationerna, Försäkringscentralen (Vakes) och kyrkan intensifieras. Nästa möte hålls måndagen den 10 januari och möten kommer att hållas regelbundet. Vid dessa möten följer man upp hur eftervården har lyckats och reagerar snabbt på de problem och behov som uppstår.

På lokal nivå samlar social- och hälsovården, Folkpensionsanstalten, organisationerna och församlingarna ihop motsvarande arbetsgrupper och samordnar det lokala samarbetet samt informerar ministeriet om sådana problem som kräver riksomfattande åtgärder. Verksamheten inleds i de cirka 150 kommuner, där man vet att invånare råkat ut för katastrofen. I så gott som varje kommun finns det dock anhöriga eller närstående till katastrofoffren som kan behöva hjälp.

Social- och hälsovårdsministeriet öppnar en webbplats med information om de åtgärder som vidtas för att hjälpa offren. Där finns också uppgifter om stödtelefoner och stödpersoner samt annan information i anslutning till katastrofens eftervård.

Ytterligare information: 

Överdirektör Aino-Inkeri Hansson, tfn 09-160 737 60 (familje- och socialavdelningen)

Överdirektör Arto V. Klemola, tfn 09-160 737 95 (beredskapschef)

Direktör Tapani Melkas, tfn 09-160 738 86 (hälsoavdelningen)

Biträdande avdelningschef Raimo Inkinen, tfn 09-160 743 94 (ekonomi- och planeringsavd.)

Biträdande avdelningschef Matti Toiviainen, tfn 09-160 741 91 (försäkringsavdelningen)

Tillbaka till toppen