Hoppa till innehåll
Media

Seulontatyöryhmä: Kohdunkaulan syövän seulontojen ikärajat pysyvät ennallaan

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 5.1.2012 11.19
Tiedote -

Suomessa 30-60-vuotiaat naiset kutsutaan kohdunkaulan syövän seulontaan viiden vuoden välein. Tämä valtakunnallinen seulontaohjelma on vähentänyt selvästi kohdunkaulan syövän ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta Suomessa. Terveydenhuollon seulontoja pohtineen asiantuntijaryhmän mukaan seulonnan ikärajoja ei ole tarpeen laajentaa asetuksella, sillä alle 30- ja yli 60-vuotiaiden seulonnan syöpäkuolleisuutta ja -ilmaantuvuutta vähentävästä vaikutuksesta ei toistaiseksi ole riittävää tieteellistä näyttöä.

Seulontatyöryhmän mukaan ikärajojen laajentamista on kuitenkin jatkuvasti pohdittava uusien tutkimustulosten myötä; seuraavan kerran arviolta vuonna 2014.

Seulontakäytäntöihin kaivataan yhtenäisyyttä

Kohdunkaulan syövän seulonnan vaikuttavuus perustuu siihen, että mahdollisimman moni kutsun saanut osallistuu seulontaan. Suomessa otetaan paljon myös seulontaohjelman ulkopuolisia irtosolunäytteitä, joiden kustannusvaikuttavuus on heikko. Niiden käytön vähentämisestä tulisi seulontatyöryhmän mielestä laatia valtakunnallinen suositus.   

Asetuksen mukaan kunnan on nyt järjestettävä kohdunkaulan syövän seulonta 30-60 -vuotiaille naisille viiden vuoden välein. Kuntien seulontakäytännöt, kuten ajanvaraus ja uusintakutsujen lähettäminen, vaihtelevat, mikä aiheuttaa laatuongelmia ja eriarvoisuutta. Seulontatyöryhmän mielestä kaikkien seulontojen ohjaukseen ja laadunvarmistukseentarvittaisiin nimetty valtakunnallinen taho, joka kehittäisi seulontoja sekä tukisi ja ohjeistaisi kuntia seulontojen järjestämisessä.

HPV-seulonnan arviointia jatkettava

Kohdunkaulan syövän ehkäisy ja seulonta on voimakkaasti kehittyvä ala. Irtosolunäytteen oheen on tullut uutena menetelmänä tarjolle papilloomaviruksen (HPV) osoittava testaus, mutta sen vaikuttavuudesta ei ole vielä kattavasti tietoa. Suomessa on ollut käynnissä satunnaistettu HPV-seulontakokeilu osana rutiinitoimintaa vuodesta 2003 lähtien. Tutkimus on vielä kesken, joten HPV-osoituksen arviointia ja mahdollisen asteittaisen käyttöönoton suunnittelua on perusteltua edelleen jatkaa.

Mikäli HPV-tartuntoja ehkäisevä rokote otetaan mukaan rokotusohjelmaan, tämä vaikuttaa kohdunkaulan syövän seulontaohjelman suunnitteluun aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua. Seulontatyöryhmän mukaan mahdollinen HPV-rokote ei korvaa seulontaa, jolla on Suomessa saavutettu erittäin hyvät tulokset.

Laajojen seulontaohjelmien menetelmiä ja vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti

Terveydenhuollon seulontaohjelmien asiantuntijaryhmä arvioi seulontaohjelmia, niiden menetelmiä ja vaikutuksia. Seulontatyöryhmä keskittyy seulontaohjelmiin, joiden kohderyhmät ovat suuria, terveystavoitteet mittavia ja vaikutukset terveydenhuoltojärjestelmään merkittäviä. Tavoitteena on, että Suomessa on käytössä tarkoituksenmukaiset seulontaohjelmat, joissa on otettu huomioon sairastuvuus ja käytettävissä olevat voimavarat.

Lisätietoja

johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, p. 09 160 73804
tutkimusjohtaja Ahti Anttila, Joukkotarkastusrekisteri, p. 09 135 33240


Liitteet

Seulontatyöryhmän kannanotto kohdun kaulaosan syövän seulonnan kehittämiseen (pdf, 260 kB)


Muualla palvelussamme

Terveydenhuollon seulontaohjelmien asiantuntijatyöryhmä

Seulontatutkimukset

 

Tillbaka till toppen