Hoppa till innehåll
Media

Servicesedel tas i bruk inom hemservicen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2003 12.15
Pressmeddelande -

Servicesedeln är ett nytt sätt att ordna social- och hälsovårdsservice utöver den service som kommunen själv ordnar eller anskaffar i form av köpta tjänster. Klienten får servicesedeln av kommunen och den är i kraft en viss tid. Serviceproducenten fakturerar kommunen för det belopp sedeln är värd.

Värdet på servicesedeln fastställs enligt hushållets storlek och inkomster. Värdet på en servicesedel vid fortgående och regelbunden hemservice är 5-20 euro per timme. Servicesedeln är skattefri förmån för klienten. Klienten har rätt att vägra ta emot en erbjuden servicesedel. Klienten kan inte kräva att service ordnas med servicesedel.

Republikens president stadfäste lagen om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om ändring av socialvårdslagen och lagen om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården tisdagen den 30 december. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2004. Social- och hälsovårdsministeriet ger kommunerna anvisningar om ibruktagandet av servicesedeln inom hemservicen i januari.

Ytterligare information: konsultativ tjänsteman Viveca Arrhenius, tfn (09) 160 741 35.

Tillbaka till toppen