Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Seminarieturné om arbetshälsa fortsätter: Nya verksamhetsmodeller för arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet
15.2.2010 10.30
Pressmeddelande -

"Genom att satsa på välbefinnande i arbetet kan man hitta metoder för att förbättra produktiviteten och förstärka ekonomin. Välbefinnande i arbetslivet stöder också utvecklandet av arbetslivskvaliteten och en bestående arbetskarriär", sade omsorgsminister Paula Risikko vid ett seminarium om arbetshälsa i Tammerfors den 15 februari 2010. Öppningen av den riksomfattande seminarieturnén gick av stapeln i Tammerforshuset.

"Välbefinnande i arbetet får en allt centralare roll då arbetslivet utvecklas. Genom att satsa på arbetshälsan kan produktiviteten förbättras på ett hållbart sätt. Åtgärderna för att främja välbefinnande i arbetslivet märks i form av ett färre antal personer som blir arbetsoförmögna och längre karriärer", sade minister Risikko vid sitt anförande. "De faktorer som sköts väl och som håller ett företag flytande under dåliga tider kommer att bli styrkefaktorer i den kommande uppgången", fortsatte hon.

I framtiden kommer välbefinnande i arbetet att vara en konkurrensfördel för företag och organisationer då arbetsgivarna letar efter de bästa arbetstagarna. Enligt beräkningar vid enskilda arbetsplatser är det ekonomiskt lönsamt att satsa på välbefinnande i arbetslivet. Ett gott ledarskap, fungerande samarbete och rätt slags riskbedömning hjälper till att skapa lönsamma och framgångsrika arbetsplatser.

Välbefinnande i arbetet är ett kännetecken för ett bra arbetsliv

Enligt minister Risikko finns det många aktörer inom arbetshälsoområdet. "Metoderna för att främja välbefinnande i arbetet är många, likaså samarbetsmöjligheterna", sade hon vid seminariet.

Omkring 250 seminariedeltagare bekantade sig med den nyaste praxisen för välbefinnande i arbetet i Tammerfors. Anföranden hölls av bland annat verkställande direktör Pekka Palmunen från UKK Terveyspalvelut och teknologiexpert Maarit Lehtonen från Tekes. Seminariet arrangerades som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet.

Seminariet är en del av social- och hälsovårdsministeriets Forum för välbefinnande i arbetet. Forumet främjar arbetssäkerhet, företagshälsovård samt hantering av belastning i arbetet som ett nätverkssamarbete. Forumet är social- och hälsovårdsministeriets bidrag till politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv och dessutom en del av politikprogrammet för hälsofrämjande. Arbetshälsotemat behandlas också vid seminarier i Uleåborg, Kuopio och Kouvola.

För mer information

överinspektör Ismo Suksi, tfn (09) 160 73134På vår webbplats

Forum för välbefinnande i arbetet

Työhyvinvoinnilla tulevaisuuteen -seminaari 15.2.2010  

Paula Risikko
Tillbaka till toppen