Hoppa till innehåll
Media

Utredare: Landskapet Lappland behöver även i fortsättningen två sjukhus som har jour

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2018 12.55
Pressmeddelande

Utredarna rekommenderar att landskapet Lappland även i fortsättningen har två samjour dygnet runt, dvs. Länsi-Pohjas centralsjukhus i Kemi och Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi. Dessa bör sammanslås administrativt under samma ledning från den 1 januari 2020. Utredarna föreslår dessutom att varje kommun i Lappland ska ha en social- och hälsocentral på grund av långa avstånd.

Utredarna Maija Rask och Hannes Manninen utarbetade på uppdrag av familje- och omsorgsminister Saarikko ett förslag till arbetsfördelning mellan Länsi-Pohja och Lapplands sjukvårdsdistrikt i fråga om specialiserad sjukvård och ett nätverk för primärvården i det framtida landskapet Lappland.

Utredarna föreslår att det i varje kommun ska finnas en social- och hälsocentral vars tjänsteutbud skräddarsys från fall till fall. Det är nödvändigt med jour dygnet runt inom den brådskande vården i Enare kommuncenter liksom i Ivalo i nuläget. Därutöver behövs dagligen jour under vardagskvällar och helger i Östra Lapplands och Fjäll-Lapplands ekonomiska regioner. Under Lapplands förhållanden har även distanstjänster en stor betydelse för att kunna erbjuda en god och snabb vård.

Enligt utredarna kan landskapet Lappland stävja en ökning av vårdkostnaderna på det sätt som regeringen förutsätter endast om primärvården stärks och sjukhusens arbetsfördelning planeras ändamålsenligt. Vårdkriterierna inom primärvården måste förenhetligas. I social- och hälsocentralernas verksamhet ska särskild uppmärksamhet fästas vid främjandet av hälsa. Därigenom uppnås de största besparingarna i sjukvårdskostnaderna på lång sikt.

Arbetsfördelning för Lapplands och Länsi-Pohjas sjukhusjour från och med den 1 januari 2020

Utredarna rekommenderar att Lapplands och Länsi-Pohjas centralsjukhus finns i landskapet Lappland år 2018 – 2019, och att båda har samjour dygnet runt för primärvården och den specialiserade sjukvården. I båda sjukhusen utförs anestesi och operationer som kräver operationssal. Båda har även en förlossningsavdelning.

Enligt förslaget ska det från och med den 1 januari 2020 i landskapet Lappland finnas ett sjukhus som har två jourhavande verksamhetsenheter: I Rovaniemi och Kemi. Detta är förutsättningen för att de sociala rättigheterna i grundlagen och tillräckliga social- och hälsovårdstjänster för regionens invånare ska kunna tillgodoses. I sin bedömning har utredarna beaktat den omfattande industrikoncentrationen i Kemi-Torneå regionen och den livliga trafiken.

Enligt förslaget ska sjukhuset i Rovaniemi vara en enhet för samjour dygnet runt som har omfattande jour med många medicinska specialiteter. I Kemi ska sjukhuset fungera som en samjour för primärvården och den specialiserade sjukvården med beredskap att behandla sedvanliga brådskande hälsoproblem hos befolkningen. Enligt utredarna ska det vid båda enheterna finnas en förlossningsavdelning och även under jourtid utföras anestesikrävande operationer inom specialiteterna enligt en viss arbetsfördelning. Sjukhusenheterna ska samarbeta med Uleåborgs universitetssjukhus.

Ledningen av den specialiserade sjukvården och specialiteterna i landskapet samt stödtjänsterna kan sammanslås administrativt från och med den 1 januari 2020. Detta torde inte vara möjligt till alla delar så länge som en annan tjänsteproducent, dvs. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, svarar för den specialiserade sjukvården i Länsi-Pohja sjukhus i Kemi. Besluten har överklagats hos Norra Finlands förvaltningsdomstol.  Enligt utredarna innehåller avtalet villkor och snedvridningar som gäller rätten att besluta och som avviker från gängse praxis. Därför ska lagstiftaren särskilt överväga om det är ändamålsenligt att ålägga landskapet att ta ansvar för sådana avtal.


Ett förslag till arbetsfördelning mellan Länsi-Pohja och Lapplands sjukvårdsdistrikt i fråga om specialiserad sjukvård (på finska)

Ytterligare information:

Maija Rask, pedagogie doktor, tfn 040 836 5821, Hannes Manninen, stadsråd, tfn 050 511 3070
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0296 163338
Tuija Kumpulainen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0296 163280
Timo Keistinen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0296 163385

Tillbaka till toppen