Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Samarbets- och utbildningsprogram klarlägger målen för välfärdspolitiken

Social- och hälsovårdsministeriet
19.3.2004 11.00
Pressmeddelande -

Välfärdspolitiken förändras till följd av att det internationella samarbetet utvidgas. En annan orsak är den livliga flyttningsrörelsen inom landet. Framtiden för med sig såväl möjligheter som risker. Stora utmaningar inför framtiden är den åldrande befolkningen och tillgången på arbetskraft. Utvecklingen inom informationsteknologin betyder förutom nya utmaningar också nya möjligheter.

Social- och hälsovårdsministeriet vill få till stånd en debatt om välfärdspolitikens framtid. Ministeriet ordnar nu för tredje gången samarbets- och utbildningsprogrammet för ett bättre Finland, HyväSuomi 2020. I programmet deltar beslutsfattare och andra inflytelserika personer från samhällets olika sektorer. Syftet med programmet är att klarlägga målen för välfärdspolitiken. Med hjälp av programmet försöker man också finna lösningar för att främja en etiskt och ekonomiskt hållbar välfärd.

Programmet består av två delar. Den första delen ordnas den 29-31 mars i Ständerhuset i Helsingfors. Vad internationaliseringen innebär för välfärdssektorn är tema för den första delen. Republikens president Tarja Halonen öppnar programmet.

Den andra delen ordnas den 3-6 maj i Vanajanlinna i Tavastehus. Temat för den andra delen är ledarskapet i välfärdssamhället. Avslutningsföreläsningen om Baltikums roll i det förenade Europa hålls av professor Marju Lauristin från universitetet i Tarto. En presskonferens ordnas i samband med avslutningen.

I år arrangerar social- och hälsovårdsministeriet samarbets- och utbildningsprogrammet tillsammans med Näringslivsdelegationen, Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, Penningautomatföreningen och Alko Ab.

Ytterligare information:
projektchef Timo A. Tanninen, tfn (09) 160 744 21, 050 527 76 35
informatör Barbro Söderlund, tfn (09) 160 731 24

Tillbaka till toppen