Hoppa till innehåll
Media

Sjukförsäkringsavgifterna för år 2016 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2015 13.35
Pressmeddelande 186/2015

Avgiftsprocentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna för år 2016 har fastställts.

Den försäkrades sjukförsäkringspremie är nästa år 1,30 procent av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen. Den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,47 procent. Bägge avgifterna sjunker med 0,02 procentenheter jämfört med nivån för år 2015.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 2,12 procent, och löntagares och företagares dagpenningspremie 0,82 procent av lönen eller arbetsinkomsten. Bägge avgifterna stiger med 0,04 procentenheter jämfört med nivån för år 2015.

I enlighet med lagen om pension för företagare är företagares tilläggsfinansieringsandel 0,13 procent det vill säga att andelen hålls på nivån för år 2015.

Statsrådet fastställer avgiftsprocentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna genom en förordning som utfärdas årligen. Den nu utfärdade förordningen träder i kraft vid ingången av år 2016 och är i kraft till utgången av år 2016.

Ytterligare information:

 Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63193, [email protected]

Tillbaka till toppen