Hoppa till innehåll
Media

Saarikko: Förslaget om yrkeshögskoleelevernas tillgång till SHVS:s tjänster framskrider

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2018 13.17 | Publicerad på svenska 10.9.2018 kl. 16.42
Pressmeddelande 119/2018

”Studerandeorganisationerna har länge eftersträvat en enhetlig studerandehälsovård för alla högskolestuderande. Nu håller målet på att besannas. Regeringens proposition som gäller yrkeshögskoleelevernas tillgång till studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde nästa vecka. Lagen avses träda i kraft samtidigt som landskaps- och vårdlagstiftningen, det vill säga vid ingången av 2021”, berättade familje- och omsorgsminister Annika Saarikko den 10 september vid öppningen av det nya läsåret vid Seinäjoki yrkeshögskola.

 ”För några år sedan gjordes det i Seinäjoki och Villmanstrand försök där yrkeshögskoleelever fick ta del av SHVS-service. Då vi i samband med vårdreformen såg över befintliga strukturer kunde vi konstatera att SHVS är en pärla. Det är viktigt att värna om stiftelsens kompetens i synnerhet i frågor som gäller de studerandes psykiska hälsa och unga vuxna över lag. Dess verksamhet måste kunna fortgå och utvidgas, något som nu sker”, sade Saarikko. 

I framtiden betonas den allmänna kompetensen inom social- och hälsovård

I Seinäjoki talade Saarikko också om betydelsen av kompetensen hos yrkesfolket inom social- och hälsovården. Ett viktigt mål med social- och hälsovårdsreformen är kundorienterade servicehelheter. Därför kommer personalens kompetensutveckling, fortbildnings- och specialiseringsutbildning samt prognostisering av kompetens- och arbetskraftsbehov att betonas de kommande åren. Enligt Saarikko måste kompetensutvecklingen grunda sig på planmässig kunskapsledning.

”Det är viktigt att vi vidgar vår syn från den enskilda individens kunnande till kunniga och lärande samfund – på så sätt eftersträvar verksamhetskulturen ett gemensamt mål”, betonade Saarikko.

”De anställa arbetar redan nu för kundens bästa, men den nya attityden ”kunden först” måste ytterligare stärkas. Samtliga yrkesgrupper behöver också allt större allmän kompetens inom social- och hälsovården. Den allmänna kompetensen består bland annat av kompetent kundarbete, arbetstagarens förmåga att utveckla tjänster och det egna arbetet samt förmåga att samarbeta med andra social- och hälsovårdsproffs i ett föränderligt arbetsfält”, påpekade Saarikko.

”Kompetensutvecklingen fortgår under hela arbetskarriären och det är viktigt att arbetslivet stöder stigar för expertisutveckling. För att stödja kompetensbrister hos de anställda behöver de inte avlägga hela examina. Man kan stärka sitt yrkeskunnande genom att avlägga en begränsad utbildningsmodul som komplement till det egna kunnandet”, uppmuntrade Saarikko.

Ytterligare information:

Satu Mäki-Lassila, specialmedarbetare, tfn 050 505 9537

Tillbaka till toppen