Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Riksomfattande handikapprådet 2004-2006

Social- och hälsovårdsministeriet
30.12.2003 13.00
Pressmeddelande -

Statsrådet tillsatte Riksomfattande handikapprådet för treårsperioden 1.1.2004-31.12.2006 tisdagen den 30 december. Riksomfattande handikapprådet är ett samarbetsorgan för myndigheterna, de handikappade och deras anhöriga samt handikapporganisationerna i anslutning till frågor som gäller planering, utveckling och genomförande av sådan samhällspolitik som beaktar de handikappade personernas levnadsförhållanden och välbefinnande.

Ordförande för Riksomfattande handikapprådet är undervisningsrådet Jussi Pihkala (undervisningsministeriet och Kehitysvammaisten Tukiliitto ry). Viceordförande är Kalle Könkkölä (Kynnys ry). Medlemmarna och deras personliga ersättare företräder olika myndigheter och handikapporganisationer.

Riksomfattande handikapprådets webbplats finns på adressen www.vane.to

Tillbaka till toppen