Hoppa till innehåll
Media

Resekostnader som ersätts av sjukförsäkringen höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 14.35 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 15.31
Pressmeddelande 144/2022

Ersättningstaxan för sjuktransport och maximipriset för taxiresor som ersätts av Folkpensionsanstalten (FPA) höjs temporärt till utgången av 2022. Syftet med de förordningsändringar som statsrådet utfärdat är att kompensera för de ökade kostnader som beror på att bränslepriserna gått upp.

Ersättningstaxan för kostnader för sjuktransport höjs med 5,3 procent.

Maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen höjs med 5,8 procent. Maximipriset utgör den övre gräns enligt vilken FPA kan ingå avtal med tjänsteproducenterna.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2022.


Ytterligare information:

Kaisu Harju-Kolkka, specialsakkunnig, [email protected]
Paula Vuorenpää, jurist, [email protected]

Tillbaka till toppen