Hoppa till innehåll
Media

Regeringsproposition om utbyte av biologiska läkemedel på apotek har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2022 14.20 | Publicerad på svenska 4.10.2022 kl. 9.35
Pressmeddelande 225/2021

I en regeringsproposition som nu har sänts på remiss föreslås ändringar i läkemedelslagen för att möjliggöra utbyte av biologiska läkemedel på apotek. Dessutom föreslås ändringar i sjukförsäkringslagen så att biosimilarpreparat tas in i referensprissystemet. 

I propositionen föreslås det att läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen ändras. Det föreslås att det ska bli möjligt att byta ut biologiska läkemedel på apotek och att biosimilarpreparat ska inkluderas i referensprissystemet. Förslagen är en del av en större helhet, där det också ingår en regeringsproposition med förslag till lagstiftning för att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen.  

Propositionen har samband med de föresatser i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering som gäller att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen och finansiera en bindande minimidimensionering av omsorgspersonal. Syftet med de ändringar som föreslås i propositionen är att minska läkemedelskostnaderna för dem som använder läkemedlen. Syftet är också att minska statens utgifter för läkemedelsersättningar och med de inbesparade medlen finansiera en del av en bindande minimidimensionering av omsorgspersonal inom heldygnsomsorgen.

Remissyttranden om propositionen kan lämnas till och med den 25 oktober 2022. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023.


Mer information: 

Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, [email protected] 
Anne Hautala, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen