Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition om reformen av familjepensionerna överlämnades till riksdagen

Social- och hälsovårdsministeriet
22.4.2021 14.00
Pressmeddelande

Syftet med propositionen är att modernisera de lagstadgade pensionssystemens familjepensionsskydd så att det svarar på samhällets och familjernas förändrade behov. Propositionen var på remiss hösten 2020. 

Vid dödsfall tryggas den efterlevande makens och barnens försörjning genom familjepension, som kan vara efterlevandepension eller barnpension. Det föreslås nu att familjepensionssystemen i fortsättningen ska trygga försörjningen för den anpassningsfas som följer efter förmånslåtarens död. Syftet är också att styra familjepensionsförmånerna till barn och barnfamiljer och att förbättra arbetspensionssystemets ekonomiska hållbarhet.  

Förbättringar i barnpensionen

Det föreslås att barnpensionen enligt arbetspensionslagarna ska förlängas med två år, det vill säga tills barnet fyller 20 år. Den så kallade kalkylerade familjepensionsandelen för den efterlevande maken ska betalas som barnpension till barnet, om det inte finns någon som får efterlevandepension. 

Efterlevandepensionen beviljas för viss tid

Det föreslås att efterlevandepensionen enligt arbetspensionslagarna ska beviljas för viss tid. I fortsättningen ska familjepensionssystemen trygga försörjningen för den anpassningsfas som följer efter förmånslåtarens död. Utbetalningen av efterlevandepensionen begränsas till högst tio år eller tills det yngsta barnet fyller 18 år.

De föreslagna ändringarna om begränsningen av tiden för efterlevandepensionen ska tillämpas på de som är födda 1975 eller senare, om förmånslåtaren dör innan lagarna trätt i kraft. Således gäller tidsbegränsningen av efterlevandepensionen inte de efterlevandepensioner som redan utbetalas, och inte heller de efterlevande makar som är födda före 1975. 

Även sambor ska få efterlevandepension

Rätt till efterlevandepension ska också gälla en sambo som bott i gemensamt hushåll med förmånslåtaren och som har ett gemensamt minderårigt barn med förmånslåtaren. Efterlevandepension betalas tills det gemensamma barnet fyller 18 år. Boendet i det gemensamma hushållet ska vara stadigvarande, det vill säga det gemensamma hushållet ska ha pågått i minst fem år före förmånslåtarens död.

Att maken som levt i gemensamt hushåll får efterlevandepension förbättrar barnfamiljens ekonomiska situation. För närvarande kan den här typen av familjer endast få barnpension. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare information:

Hanna Tossavainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 005

Tillbaka till toppen