Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition om elstöd för hushåll har överlämnats till riksdagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2022 13.39
Pressmeddelande 240/2022

Syftet med propositionen är att stödja hushåll med låga inkomster i en situation där det är svårt att betala elräkningen. Det föreslås att de hushåll som på grund av låga inkomster inte till fullo kan utnyttja det hushållsavdrag som beviljas på basis av elräkningen ska ha rätt att få elstöd.

För att få elstöd ska det krävas att elräkningen för en månad överstiger självrisken på 400 euro.  Stödet ska enligt förslaget betalas för kostnader för elenergi för stadigvarande bostäder. Kostnader för elöverföring ska inte beaktas.

Den som ansöker om stöd föreslås kunna få stöd för 60 procent av den del av elräkningen för en månad som överstiger 400 euro. Av elräkningen beaktas högst 1500 euro per månad. Det månatliga stödbeloppet kan således vara högst 660 euro. Stöd kan betalas för fyra månader, och det maximala stödbeloppet är 2 640 euro under lagens hela giltighetstid.

Stöd beviljas endast på basis av elförbrukningsplatsen för en stadigvarande bostad som är i hushållets eget bruk. Det innebär till exempel att barn inte kan få stöd för elräkningar för sina föräldrars stadigvarande bostad. I situationer där ett hushåll använder flera än en stadigvarande bostad samtidigt, ska stödet beviljas på basis av bara en elförbrukningsplats. 

Stödet söks hos FPA och betalas ut på basis av elräkningarna för tiden 1.1.–30.4.2023. Stödet föreslås vara skattefritt för mottagaren.


Mer information:

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen