Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition om det extra barnbidraget har överlämnats till riksdagen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2022 13.40
Pressmeddelande 243/2022

I propositionen föreslås det att det i december 2022 ska betalas ett extra barnbidrag till alla som får barnbidrag. Det extra barnbidraget ska inte påverka hur utkomststödet bestäms.

För att öka barnfamiljernas köpkraft förslås det att de som får barnbidrag ska få dubbelt barnbidrag i december 2022. Den höjning av barnbidraget som betalas för december 2022 motsvarar beloppet av det barnbidrag som beviljats en förälder eller annan vårdnadshavare. Det belopp som betalas beror således på antalet barn. Höjningen gäller även ensamförsörjartillägget.  

Den del av det dubbla barnbidraget som överskrider det sedvanliga barnbidraget beaktas inte vid beviljande av utkomststöd. Syftet med detta är att de som får grundläggande utkomststöd ska kunna dra full nytta av stödet.

”Under budgetförhandlingarna fattade regeringen beslut om ett köpkraftspaket som ska stödja i synnerhet låginkomsttagare och barnfamiljer när levnadskostnaderna stiger. Det är viktigt att det extra barnbidraget betalas ut till fullt belopp också till de hushåll som har låga inkomster och som får utkomststöd”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.  

Propositionen hänför sig till den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft 1.-31.12.2022.

Mer information:

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen