Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår små ändringar i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 13.58
Pressmeddelande

Genom de föreslagna lagändringarna görs vissa små korrigeringar till sådant som upptäckts vid verkställandet av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar efter att lagen trädde i kraft den 1 januari 2016. 

I propositionen föreslås bland annat att ersättningen för inkomstbortfall ska fördelas mellan lantbruksföretagaren och den arbetsgivare som betalat honom eller henne lön för sjukdomstid i en sådan situation där lantbruksföretagaren på grund av ett skadefall är arbetsoförmögen både i sitt företagararbete och i det arbete som han eller hon utför i ett anställningsförhållande vid sidan av företagararbetet. Den föreslagna fördelningsregeln ska säkerställa att det inte längre kan uppstå en situation där lantbruksföretagaren inte alls får ersättning för inkomstbortfall i fråga om företagarverksamheten. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information:

Tiina Muinonen, regeringssekreterare, tfn 029 516 3185

Tillbaka till toppen