Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår en nivåförhöjning i folkpensionerna från och med början a...

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2007 11.00
Pressmeddelande -

En nivåförhöjning på 20 euro i månaden föreslås i folkpensionerna. Enligt förslaget görs en lika stor förhöjning i efterlevande makens begynnelsepension, kompletteringsbeloppet till efterlevande makens fortsättningspension, det särskilda stödet till invandrare, folkpensionsandelen av pensionsstödet till långtidsarbetslösa, avträdelsestödets kompletteringsdel och generationsväxlingspensionens kompletteringsdel. Nivåförhöjningen finns med i regeringsprogrammet. Den förbättrar ställningen för pensionstagarna med de minsta inkomsterna.

Dessutom föreslår regeringen att institutionsvård inte längre skall ha en sänkande inverkan på folkpensionen, efterlevandepensionens kompletteringsbelopp, det särskilda stödet till invandrare och folkpensionsandelen av pensionsstödet till långtidsarbetslösa. Förslaget finns med i regeringsprogrammet.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslagen torsdagen den 27 september. Presidenten har för avsikt att ge propositionen till riksdagen på fredag. Meningen är att lagarna skall träda i kraft i början av år 2008. Förslagen hänför sig till budgetförslaget för år 2008. Nästa år orsakar de föreslagna åtgärderna uppskattningsvis tilläggskostnader på 208 miljoner euro för staten.

Folkpensionen stiger för alla

Nivåförhöjningen genomförs till samma belopp för alla som får folkpension. Personers, varsfolkpensioner har tidigarelagts eller beaktats av boendetid, får ändå en mindre förhöjning.

I den nuvarande första kommungruppen höjs folkpensionen med 20,46 euro i månaden. Dessutom slopas kommunernas dyrortsklassificering i början av år 2008 och då höjs förmånerna för dem som bor i den nuvarande andra kommungruppen till samma nivå som den första kommungruppen. Tack vare nivåförhöjningen och upphävande av kommungruppen höjs folkpensionen i den nuvarande andra kommungruppen med 42,47 euro per månad för ensamstående personer och med 39,03 euro per månad för makar. 75 procent av folkpensionstagarna hör till den andra kommungruppen.

Folkpensionen för personer i långvarig institutionsvård

Enligt propositionen kommer folkpensionen i fortsättningen att betalas oreducerad också för pensionstagare inom institutionsvården. Det här betyder att pensionen för personer i långvarig institutionsvård kommer att stiga till samma nivå som för klienter inom den öppna vården. Omkring 19 000 förmånstagare vilkas pension eller förmåner har minskats på grund av långvarig institutionsvård berörs av att gränsdragningen mellan öppenvården och institutionsvården avlägsnas. Avsikten med reformen är att rikta resurser i form av klientavgifter till institutionsvården och på så vis sträva efter att garantera kvalitativ institutionsvård till alla behövande.

För mer information: regeringssekreterare Carita Wuorenjuuri, tfn (09) 160 74412, överinspektör Milla Meretniemi, tfn (09) 160 73140

Tillbaka till toppen