Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att resekostnader som ersätts av sjukförsäkringen höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 13.28
Pressmeddelande 134/2022

Det föreslås att ersättningstaxan för sjuktransport och maximipriset för taxiresor som ersätts av Folkpensionsanstalten (FPA) ska höjas temporärt till utgången av 2022. Dessutom föreslås det att kilometerersättningen för användning av egen bil ska höjas. Den höjningen ska vara i kraft tills vidare.

Syftet med förordningsändringarna är att kompensera för de ökade kostnader som beror på att bränslepriserna gått upp. De föreslagna ändringarna var på remiss den 4–12 maj 2022. 

Ersättningstaxan för kostnader för sjuktransport ska enligt förslaget höjas med 5,3 procent. 

Maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen ska höjas med 5,8 procent. De föreslagna ändringarna gör det möjligt att justera de priser som betalas till dem som producerar taxitjänsterna åt FPA. Maximipriset utgör den övre gräns enligt vilken FPA kan ingå avtal med tjänsteproducenterna. Det maximipris som fastställs i förordningen är således inte direkt det pris som FPA betalar ersättning för till kunderna för användning av taxi.

Ersättningen för användning av egen bil ska höjas till 0,33 euro per kilometer. Ändringen bedöms uppmuntra de försäkrade att ta sig till hälso- och sjukvårdsbesök med egen bil i stället för att göra taxiresor som ersätts av FPA. För närvarande är ersättningen 0,2 euro per kilometer.

Avsikten är att de förordningsändringar som gäller sjuktransporter och FPA-ersatta taxiresor ska behandlas vid statsrådets allmänna sammanträde den 2 juni 2022.

Förordningsändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2022.

Mer information: 

Kaisu Harju-Kolkka, specialsakkunnig, [email protected]
Paula Vuorenpää, jurist, [email protected]

Tillbaka till toppen