Hoppa till innehåll
Media

Regeringen fattade beslut om Finlands linje i den internationella narkotikabekämpningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2010 12.03
Pressmeddelande -

De narkotikapolitiska åtgärderna inom de olika förvaltningsområdena förenhetligas i fråga om det arbete som förs i EU och internationella organisationer samt bilateralt samarbete. Regeringen fattade den 2 december ett principbeslut om Finlands handlingslinje i fråga om den internationella narkotikabekämpningen. Beslutet kompletterar statsrådets principbeslut om narkotikapolitiskt samarbete för åren 2008-2011.   

Finland deltar i den internationella narkotikabekämpningen genom att förbinda sig att aktivt delta i planeringen och genomförandet av en gemensam narkotikapolitik för EU. Därtill deltar Finland i de narkotikapolitiska forumen inom Förenta nationerna, Europarådet och Nordiska ministerrådet.

Finland stöder narkotikabekämpningen på områden som har betydelse för narkotikaproblemet i Finland eller där narkotikaproblemet har en betydande inverkan på en hållbar utveckling av området. Produktionen av och handeln med narkotika förebyggs genom att främja bland andra mänskliga rättigheter, en välfungerande förvaltning, korruptionsbekämpning samt en hållbar ekonomisk utveckling. 

Målet för narkotikapolitiken i Finland är att förebygga användningen och spridningen av narkotika så att de ekonomiska, sociala och individuella olägenheter och kostnader som orsakas av narkotikabruket och narkotikabekämpningen förblir så små som möjligt.

Ytterligare uppgifter

 socialrådet Tapani Sarvanti, tfn (09) 160 73850, [email protected]På vår webbplats

Antidrogarbete

Hallitus linjasi toimenpiteet huumausainehaittojen vähentämiseksi (Tiedote 8.11.2007 ) 

Tillbaka till toppen