Hoppa till innehåll
Media

Regeringen fastställde riktlinjerna för politiken avseende romer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2010 12.47
Pressmeddelande -

Statsrådet fattade den 9 december ett principbeslut om Finlands handlingsriktlinjer för att främja politiken avseende romer. Beslutet ger ett starkt budskap om att regeringen anser politiken avseende romer som viktig och förbinder sig att genomföra det politiska programmet avseende romer.

Regeringen inleder intensifierade åtgärder som syftar till att förbättra den romska befolkningens delaktighet på den lokala nivån och utreda romernas boendeförhållanden. Andra mål är att förbättra det romska språkets ställning och att främja möjligheterna för romska barn och unga till delaktighet och hobbyverksamhet. Därtill utarbetas en internationell strategi för att påverka politiken avseende romer.

Enligt principbeslutet verktäller ministerierna inom sina förvaltningsområden och inom ramen för de anslag som står till förfogande de uppgifter som i det politiska programmet avseende romer är deras ansvar. Man ska också uppfölja genomförandet av dessa åtgärder. Social- och hälsovårdsministeriet ska tillsätta en uppföljningsgrupp för programmet som utvärderar hur det tväradministrativa programmet genomförs. Den första uppföljningsrapporten ska lämnas 2013.

Principbeslutet baseras på Finlands första politiska program avseende romer som gavs ut i december 2009. Syftet är att främja romernas likvärdighet och delaktighet på livets olika områden. Ansvaret för att de sammanlagt 10 handlingsriktlinjer och 147 åtgärderna som det politiska programmet innehåller verkställs har fördelats mellan flera förvaltningsområden.

Målet är att Finland senast år 2017 ska vara en föregångare i Europa när det gäller att främja den romska befolkningens likvärdighet och delaktighet.

Ytterligare uppgifter

överinspektör Hannele Syrjä, tfn 09 160 74308, [email protected]
socialråd Viveca Arrhenius, tfn 050 5613833, [email protected]På vår webbplats

Politiskt program för romerna i Finland. Arbetsgruppens promemoria (Rapporter 2009:64
 

Tillbaka till toppen