Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen effektiverar arbetet vid besvärsnämnden för social trygghet

Social- och hälsovårdsministeriet
15.5.2008 10.50
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att arbetssätten effektiveras vid besvärsnämnden för social trygghet som är första besvärsinstans vid beslut som fattats av FPA. I regeringspropositionen föreslås att besvärsnämnden indelas i två sektioner som ska ledas av två ordföranden i huvudsyssla. Antalet ärenden som handläggs av en sammansättning som består av fem personer föreslås bli mindre. I det nya förfarandet tas i bruk en sammansättning bestående av en domare där ordföranden eller vice ordföranden för besvärsnämnden på föredragning fattar beslut i enkla ärenden. Notarier kan även föredra enkla ärenden. Målet är att förkorta handläggningstiderna. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 15 maj. Presidenten kommer att överlämna propositionen till riksdagen på fredag. Lagen är avsedd att träda i kraft den 1 augusti 2008.

Syftet med lagändringen är att effektivera besvärsnämndens sätt att arbeta. Regeringspropositionen förutsätter att besvärsnämnden också med interna åtgärder försöker reformera handläggningen av besvär. Målet är att den genomsnittliga handläggningstiden för besvär gradvis förkortas från nuvarande 13 månader till sex månader och att rättssäkerheten för ändringssökandena blir bättre än den är i dag.

Besvärsnämnden handlägger besvär över beslut som fattats av FPA

En person som är missnöjd över ett beslut av FPA kan överklaga till besvärsnämnden för social trygghet med undantag för studiestödsärenden och utkomstskyddsärenden för arbetslösa. Antalet besvär som gäller social trygghet har ökat under senare år. Framför allt besvär som anförts över invalidpension, handikappförmåner och allmänt bostadsbidrag har ökat. År 2007 inkom 24 700 ärenden för beslut till besvärsnämnden. Nuförtiden varar handläggningen av besvär i genomsnitt 13 månader, vilket är en oskäligt lång tid och en fara för rättssäkerheten för den som anför besvär.

Social- och hälsovårdsministeriet har redan nu tillsammans med besvärsnämnden för social trygghet sökt efter god praxis för att handläggningstiderna för besvär ska kunna förkortas. Att förkorta handläggningstiderna förutsätter att besvärsnämndens verksamhet utvecklas genom att man även fäster särskild uppmärksamhet på ledarskap, personalutbildning och förbättring av arbetsmiljön. Besvärsnämnden fattar dessa beslut självständigt. Besvärsnämnden får även ett särskilt anslag för att avhjälpa anhopningen av ärenden.

För mer information: överinspektör Milla Meretniemi tfn (09) 160 73140 och regeringsrådet Tuulikki Haikarainen tfn (09) 160 73865.

Tillbaka till toppen