Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Referensprissystem för läkemedel tas i bruk den 1 april 2009

Social- och hälsovårdsministeriet
4.12.2008 12.00
Pressmeddelande -

Ett referensprissystem för läkemedel tas i bruk i Finland. I systemet upptas sinsemellan motsvarande läkemedelspreparat med försäljningstillstånd och samma läkemedelssubstans vilka omfattas av en fastställd ersättning. Regeringen föreslog torsdagen den 4 december att ändringarna av sjukförsäkringslagen och läkemedelslagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredag. Bestämmelserna om referensprissystemet börjar verkställas från och med den 1 april 2009.

Referensprissystemet består av referensprisgrupper som baserar sig på den förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat som förs av Läkemedelsverket. Det referenspris som uppställs för en referensprisgrupp är det högsta pris utifrån vilken storleken på ersättningen för ett läkemedelspreparat som har upptagits i en grupp ska kunna beräknas.

Läkemedelspreparatet ska bytas ut mot det billigaste preparatet eller mot ett preparat vars prisskillnad i förhållande till det billigaste är högst 1,50 euro för ett preparat som kostar mindre än 40 euro eller högst 2 euro för ett preparat som kostar 40 euro eller mer.

Med hjälp av referensprissystemet kan patienten med sina egna val påverka kostnaderna. Om patienten köper ett preparat vars pris inte överstiger referenspriset får han eller hon ersättning (100, 72 eller 42 procent) för medicinens hela pris. Om patienten köper ett läkemedel som är dyrare än referenspriset måste han eller hon själv betala skillnaden mellan läkemedelspriset och referenspriset. I situationer där läkaren bedömer att ett läkemedel med ett visst handelsnamn bör användas av medicinska eller terapeutiska skäl ska ersättningen betalas för priset på det preparat som läkaren har antecknat i receptet.

Referensprissystemet kompletterar läkemedelsutbytet som redan är i bruk. Läkemedelslagen ska också ändras så att utbyte av läkemedel omfattar sådana sinsemellan motsvarande preparat med samma läkemedelssubstans som föll utanför systemet när lagen ändrades 2006.

Med ändringarna vill regeringen främja användandet av de förmånligaste utbytbara läkemedelspreparaten och öka konkurrensen mellan läkemedelsföretag. Målet är att minska patientens kostnader, minska trycket att höja sjukförsäkringsavgiften och stävja ökningen av statens utgifter.

För mer information: direktör Anja Kairisalo, tfn (09) 160 74411

Tillbaka till toppen