Hoppa till innehåll
Media

Finansiering för försök inom spetsprojektet för hemvården för äldre och närståendevården kan nu sökas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2016 16.24
Pressmeddelande 62/2016

Ansökan om statsunderstöd inom regeringens spetsprojekt "Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras" har öppnats.

Finansiering kan sökas för projekt som genomförs på en tillräckligt omfattande regional grund och i vilket alla eller nästan alla kommuner inom landskapets område deltar. Försöken ska genomföras i samarbete mellan flera aktörer: deltagare kan vara kommuner eller samkommuner, organisationer, företag, församlingar eller andra aktörer.

Försöken ska tydligt hänföra sig till följande helheter:  

I Verksamhetsmodeller för äldreservicen

  1. koncentrerad regional klient-/servicestyrning
  2. fungerande hemvård samt
  3. försök som förenar boende och service

II Verksamhetsmodeller för förbättrad närståendevård för alla ålderskategorier

  1. centren för närstående- och familjevård som stöd för försöken
  2. försök med närståendevård för barn med funktionsnedsättning
  3. försök med stöd för anhöriga och närståendevård för personer som får rehabilitering för mentalvårdspatienter eller missbrukare
  4. försök med närståendevård för äldre med minnessjukdom

Ansökningstiden för finansiering är den 10 maj till den 31 augusti 2016. Besluten fattas i september 2016 och försöken inleds i oktober.

Fullständiga anvisningar och uppgifter om ansökan med beskrivningar finns i ansökningsannonsen (på finska).

SHM ordnar två möten för eventuella sökande i maj

De sökande är välkomna att delta i ett stöd- och nätverksevenemang i Nationalmuseets auditorium i Helsingfors antingen den 16 eller den 30 maj. Evenemangen har samma innehåll. Mötet den 16 maj kan också följas som webbsändning. Inspelningen kan ses på nätet också i efterhand.

Ytterligare information

Anja Noro, projektchef, tfn 0295 163 006, [email protected]
Päivi Voutilainen, direktör, tfn 0295 163 403, [email protected]

Bekanta dig också med

SHM's nyhet den 6.5.2016: Förändringsagenter banar väg för samordnad äldreservice i landskapen

Tillbaka till toppen