Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Precisering av garantipensionen för långtidsarbetslös

Social- och hälsovårdsministeriet
15.12.2011 12.00
Pressmeddelande -

Det sker ändringar i beräknandet av garantipensionens belopp. I fortsättningen gör man inte längre förtidsminskningar av garantipensionen, om personen övergår till ålderpension från arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar.

Arbetslöshetspensionsystemet faller så småningom bort och ersätts med arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar (s.k. pensionsslussen). Så att sökande ska behandlas jämlikt via det gamla och nya systemet görs i fortsättningen inte någon förtidsminskning i garantipensionen för en person som övergår från tilläggsdagar till ålderspension. En långtidsarbetslös kan således få garantipensionen oförminskad oberoende av om denna får arbetslöshetspension eller vid 62 års ålder övergår från arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar till ålderspension. 

Dessutom kan FPA i fortsättningen betala pensionstagarens bostadsstöd direkt till hyresvärden. Detta förutsätter antingen hyrestagarens bemyndigande eller att hyrestagaren minst två på varandra följande gånger har lämnat hyran obetald.

Statsrådet föreslog torsdagen den 15 december att lagarna ska stadfästas. Republikens president ämnar stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft 1 januari 2012. Ändringen som gäller utbetalning av bostadsstöd träder dock i kraft först 1 november 2012.

Ytterligare uppgifter

konsultativ tjänsteman Juha Rossi, tfn 09 160 73866, [email protected]

 På vår webbplats

Garantipension

Tillbaka till toppen