Hoppa till innehåll
Media

En positiv förändring på arbetsplatserna är möjlig

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2017 15.21
Pressmeddelande 68/2017

Det finländska arbetslivet är bättre än sitt rykte. Många arbetsgemenskaper utvecklar sina verksamhetssätt mitt i arbetslivets brytningstid och de är också beredda att dela med sig av sitt kunnande till andra.

Detta framgick i våras när hela 99 utmärkta sökande aspirerade på arbetslivspriset som delas ut för sista gången. Bland sökandena valdes ut nio arbetsplatser som social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila belönade den 9 maj vid en prisutdelning i Helsingfors.

Ett pris på 10 000 euro beviljades Anninpirtti, Sastamala, Tupahoiva Oy, Sastamala och grundskyddet i Svartså, barnskyddet i Mäntsälä och Borgnäs. En prissumma på 15 000 euro beviljades Maustaja Oy, Pyhäntä, Södra Karelens räddningsverk, Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Sulkava, Skanska Oy, Tammerforsenheten, Åbo universitet och Joensuu stad.

Vid prisutdelningen belönades även Joensuu stad som vid omröstningen bland allmänheten valdes ut som det mest inspirerande receptet. Allmänhetens favorit xx fick även en bonus på 10 000 euro. De läror av mottagarna av arbetslivspriset som konstaterats vara bra i praktiken har samlats på en webbplats för att kunna användas av alla.

Det som de nu belönade arbetsplatserna har gemensamt är att de har velat göra saker bättre än tidigare. Personalen har fått lov och ansvar att handla på bästa tänkbara sätt och genomföra sina idéer, och företagsledningen har gett sitt starka stöd och förtroende för utvecklingsarbetet. Man har åstadkommit en förändring tillsammans. Utvecklandet har mer styrts av tanken ”låt gå” än ”det blir ändå ingenting av det”.

Arbetslivspriset delas nu ut för sista gången då medlen i den tidsbegränsade fonden har delats ut som erkännanden till meriterade främjare av arbetslivet. Första gången beviljades priset år 2008, och det har beviljats fyra gånger. Arbetslivspriset beviljas av Fonden för arbetslivspris. Fonden har grundats av social- och hälsovårdsministeriet och Sitra. Arbetarskyddsfonden deltar i valet av de som ska beviljas priset. Prisets beskyddare är republikens president.

Ytterligare information:

Arbetslivspriset

Ismo Suksi, konsultativ tjänsteman (SHM), tfn 0295 163 464, [email protected]

Mikko Rissanen, överinspektör (SHM), tfn 0295 163 287, [email protected]

Suvi Kiesiläinen, sakkunnig, (Sitra), tfn 0294 618 273, [email protected]

Tillbaka till toppen