Hoppa till innehåll
Media

Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2021 15.31 | Publicerad på svenska 4.6.2021 kl. 12.27
Pressmeddelande

Den nationella barnstrategin publicerades i februari, och nu bereds planen för genomförandet av strategin. Alla har nu en möjlighet att påverka hur strategins mål ska främjas under de följande två åren.

Utlåtanden om utkastet till planen för genomförandet av den nationella strategin kan lämnas in via utlåtandetjänsten till den 20 juni 2021. I begäran om utlåtande presenteras förslagen om främjandet av målen i strategin.  

”Förhoppningsvis får vi mycket respons på förslagen under remissbehandlingen. Vi tar också gärna emot idéer om andra åtgärder som skulle kunna vidtas i Finland för att främja barnets ställning. Vi värdesätter förslag som är konkreta och möjliga att förverkliga inom en period på två år, men syftet är också att skapa en grund för en långsiktig barn- och familjepolitik”, konstaterar Johanna Laisaari, generalsekreterare för nationella barnstrategin.  

Kommentarerna och förslagen beaktas vid beredningen av planen.  

Barnstrategin gäller alla under 18 år. I strategin och dess genomförande beaktas dessutom i stor utsträckning familjen, som är en del av barnets liv. Man beaktar också de unga vuxna som befinner sig i övergångsskedet mellan barndom och vuxendom. 

Planen för genomförandet blir färdig under våren 2021, och publiceras på strategins webbplats. På webbplatsen finns också de olika språkversionerna och annat material och aktuellt om ämnet.  

Ytterligare information:

Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin, tfn 0295 161 177, [email protected]

Tillbaka till toppen