Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fortsättning på pensionsstödet för långtidsarbetslösa

Social- och hälsovårdsministeriet
13.12.2018 13.34
Pressmeddelande

Pensionsstödet för äldre långtidsarbetslösa utvidgas. Genom pensionsstödet tryggas försörjningen för de personer som omfattas av stödet innan de går i ålderspension.

Regeringen föreslog den 13 december att den lag som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag, och lagen träder i kraft den 1 oktober 2019. 

Pensionsstödet utvidgas så att det omfattar personer födda före den 1 september 1958 som varit arbetslösa nästan utan avbrott i fem års tid. En förutsättning för att pensionsstöd ska beviljas är också att personen har varit berättigad till arbetsmarknadsstöd den 31 augusti 2018. Dessa perso-ner får den 1 oktober 2019 rätt till pensionsstöd i stället för arbetsmarknadsstöd. 

Pensionsstödets belopp är samma som garantipensionens fulla belopp, dvs. 775,27 euro i månaden enligt nivån för 2018. Pensionsstödet betalas högst till dess att åldern för ålderspension, det vill säga 65 år, har uppnåtts. 

Pensionsstödet är inte sådan pension som avses i folkpensionslagen eller arbetspensionslagstift-ningen. Den som får pensionsstöd har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt folkpensionslagen och vårdbidrag för pensionstagare. Folkpensionsanstalten svarar för verkställigheten av pensionsstödet.

Ytterligare information

Inka Hassinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 187, [email protected]

Tillbaka till toppen