Hoppa till innehåll
Media

Pensionsstöd till långtidsarbetslösa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2005 12.10
Pressmeddelande -

Personer som är födda 1941-1947 och som varit arbetslösa särskilt länge får som en engångslösning rätt till pensionsstöd. För att få pensionsstöd förutsätts att personen varit arbetslös så gott som oavbrutet sedan den 1 januari 1992. Regeringen förslog torsdagen den 27 januari att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Pensionsstöd betalas ut i stället för arbetsmarknadsstöd till dess personen fyller 62 år. Till sitt belopp motsvarar pensionsstödet folkpensionen och det arbetspensionsskydd som personen tjänat in fram till den 31 december 2004. Efter pensionsstödet har personen från och med 62 års ålder rätt till ålderspension enligt arbetspensionslagarna och folkpensionslagen utan att ålderspensionen förtidsminskas.

Pensionsstödet är skattepliktig inkomst, men den som får pensionsstöd har rätt till pensionsinkomstavdraget enligt inkomstskattelagen. Den som får pensionsstöd har också rätt till barnförhöjning enligt folkpensionslagen och bostadsbidrag för pensionstagare. Pensionsstödssystemet sköts av Folkpensionsanstalten.

Ytterligare information:
Biträdande avdelningschef Tuulikki Haikarainen, tfn 09-160 738 65

Tillbaka till toppen