Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Penningautomatföreningen beviljar nästan 300 miljoner euro till organisationer

Social- och hälsovårdsministeriet
11.2.2010 11.38
Pressmeddelande -

I år beviljar Penningautomatföreningen sammanlagt 278,2 miljoner euro till över 800 allmännyttiga organisationer och stiftelser. Med understöden vill man uppmuntra organisationerna att utveckla nya verksamhetsmodeller och förbättra sin aktionsberedskap.

Statsrådet fattade torsdagen den 4 februari beslut om fördelningen av Penningautomatföreningens avkastning. Statsrådet delade understöd i enlighet med framställningen av styrelsen för Penningautomatföreningen med undantag av några ändringar.

Understöden möjliggör även i år att medborgarorganisationer kan på ett mångsidigt sätt fortsätta sin verksamhet för att främja hälsa och socialt välbefinnande bland olika befolkningsgrupper. 

Sammanlagt ansökte 1 323 organisationer och stiftelser om understöd till 2 885 objekt, projekt eller funktion. Den sammanlagda summan för ansökningarna var 520 miljoner euro. Antalet ansökningar minskade från förra året.

Bidrag delades ut till 806 sökanden för 1 630 olika objekt. 64,4 miljoner euro går till allmänna bidrag, 120,1 miljoner euro till riktade verksamhetsunderstöd, 34,4 miljoner euro till investeringsstöd och 59,3 miljoner euro till projektunderstöd. Penningautomatföreningen har förbättrat klarheten och enhetligheten i principerna för beviljande av allmänna understöd. Den totala bidragssumman var nästan 25 miljoner mindre än förra året. Den mindre bidragssumman beror på bland annat lägre spelavkastning.

För mer information

överinspektör Markus Seppelin, tfn (09) 160 73828

Information om enskilda projekt fås från webbplatsen www.ray.fi eller från understödavdelningen vid Penningautomatföreningen, tfn (09) 43701.Tillbaka till toppen