Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pekka Puska ny generaldirektör för THL och Jukka Männistö ny överdirektör för Valvira

Social- och hälsovårdsministeriet
27.11.2008 11.40
Pressmeddelande -

Statsrådet utnämnde torsdagen den 27 november medicine och kirurgie doktor, generaldirektör Pekka Puska till generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd (THL) och vicehäradshövding, överdirektör Jukka Männistö till överdirektör för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Verksamheten vid de nya myndigheterna som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde inleder sin verksamhet den 1 januari 2009. Generaldirektören utsågs för en fem års period och överdirektören för en sju års period.

Pekka Puska har varit generaldirektör vid Folkhälsoinstitutet sedan början av år 2003. Han har arbetat med forsknings- och förmansuppgifter vid Folkhälsoinstitutet sedan år 1997, bland annat som laboratoriedirektör, avdelningsdirektör och generaldirektör. Under åren 2001-2003 var Puska direktör för preventionen av kroniska sjukdomar och för hälsofrämjande vid WHO och under åren 1987-1991 var han riksdagsledamot.

I och med att Institutet för hälsa och välfärd grundas läggs Folkhälsoinstitutet och Forsknings- och utvecklingscentralen för social-och hälsovården (Stakes) ned.

Valviras nya överdirektör Jukka Männistö har varit överdirektör vid Rättskyddscentralen för hälsovården (Teo) sedan år 2005. Före det var han direktör för Södra Savolax sjukvårdsdistrikt under åren 1991-2005. Han har också varit specialsakkunnig inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets nationella hälsovårdsprojekt under åren 2003-2004.

I och med att Tillstånds- och tillsynscentralen för social- och hälsovården (Valvira) grundas läggs Rättsskyddscentralen för hälsovården (Teo) och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV) ned.

För mer information: kanslichef Kari Välimäki, tfn (09) 160 73763

Tillbaka till toppen