Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Omställningsskydd och flexibilitet i arbetslivet, jämställdhet och arbetsförmåga behandlades vid EU-ministrarnas möte

Social- och hälsovårdsministeriet
7.7.2006 14.30
Pressmeddelande -

Europeiska unionens arbets-, social- och hälsoministrar sammanträder till ett inofficiellt möte den 6-8 juli i Helsingfors. Ordförandelandet representeras vid mötet av arbetsminister Tarja Filatov, social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen och omsorgsminister Liisa Hyssälä. I mötet deltog 41 arbets-, social- och hälsoministrar från EU:s medlemsländer, Eftas ordförandeland Norge och EU:s ansökarländer. Vladimir Spidla, kommissionär för sysselsättning och socialpolitik, och Markos Kyprianou, kommissionär med ansvar för hälsofrågor deltog även i mötet.

Mötet fokuserade på förändringarna i befolkningsstrukturen och på globaliseringens utmaningar. Underteman var arbetets produktivitet och kvalitet, främjandet av hälsan på arbetsplatserna och förlängningen av arbetskarriärerna. Efter plenum fortsatte arbetet i tre arbetsgrupper. Var och en av de finländska ministrarna ledde arbetet för en arbetsgrupp.

Balans mellan säkerhet och flexibilitet i arbetslivet

I arbetsgruppen som leddes av arbetsminister Tarja Filatov konstaterades att det uppstår nya arbetsplatser och gamla försvinner i Europa nu mera än någonsin. En strukturförändring är nödvändig, för att företagen skall kunna anpassa sig till förändringarnapå marknaderna. Att höja produktiviteten är inte endast en intern fråga för företagen. Aven staten och arbetsmarknadsorganisationerna har en betydande roll.

Produktiviteten skall höjas på ett socialt hållbart sätt som även stöder det europeiska välbefinnandet. En lyckad sysselsättningspolitik och effektiva åtgärder på arbetsplatserna är avgörande för att produktiviteten skall kunna höjas. Bra säkerhet och flexibilitet behövs såväl på arbetsmarknaden som i arbetslivet.

Längre livslängden och jämställdhet

Arbetsgruppen som social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen ledde konstaterade att den längre livslängden och de ökade friska levnadsåren är något som vi kan vara stolta över. Arbetstiden måste dock förlängas då antalet arbetsföra år ökar, för att man skall kunna svara på de utmaningar som den ändrade åldersstrukturen medför. Dessa mål kan uppnås endast genom ett samarbete inom sysselsättnings-, social- och hälsopolitiken.

Familjepolitiska åtgärder och främjande av jämställdheten är viktiga verktyg för att förlänga arbetskarriärerna. Hög sysselsättningsgrad bland kvinnor har samband med hög nativitet, om familjerna har möjlighet till dagvård och om arbetslivets krav och kvinnornas utbildning motsvarar varandra. Reformering av pensionssystemen är ett allmänt använt sätt att skjuta fram pensioneringen. Ministrarna konstaterade att det är viktigt att skapa modeller som gör det möjligt att kombinera pension och förvärvsarbete.

Bättre kvalitet i arbetslivet genom att främja hälsan

I arbetsgruppen som omsorgsminister Liisa Hyssälä ledde konstaterade att då målet är att förlänga arbetskarriärerna är det hälsosektorns ansvar att förbättra arbetslivets kvalitet och att främja hälsan, dock utan att glömma bort jämställdheten mellan könen. De vanligaste riskerna för folkhälsan, dvs. tobak, alkohol, felaktig kost och brist på motion, togs upp i flera inlägg. En del människor behöver även stöd och anpassade arbetsförhållandena för att kunna arbeta.

Eftersom arbetsförmågan hos arbetslösa, och särskilt hos långtidsarbetslösa, är sämre än hos dem som har ett arbete, måste man fästa mera vikt vid detta än hittills. Arbetsgruppen konstaterade att sysselsättnings-, social- och hälsopolitiken tillsammans kan främja verkställigheten av Lissabon strategin, en hållbar utveckling och svarande mot de demografiska utmaningarna

Ministermötet har utsetts till ett exempel på integreringen av ett jämställdhetsperspektiv under Finlands EU-ordförandeskapsperiod. Samtliga ämnen kommer därför att behandlas samtidigt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ytterligare information:

Regeringsrådet Liisa Heinonen, arbetsministeriet, tfn 010 604 80 17, 050 396 01 55

Projektchef Outi Kuivasniemi, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 09-160 732 30, 050 435 02 69

EU
Tillbaka till toppen