Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Olycksfall bland barn och unga ska förebyggas med hjälp av ett omfattande program

Social- och hälsovårdsministeriet
8.9.2009 6.15
Pressmeddelande -

Årligen dör i Finland omkring 300 personer som är under 25 år gamla och över 14 000 måste tas in på sjukhusens bäddavdelningar på grund av olycksfall, självvållad skada eller våld. Av alla dödsfall bland 1-24 åringar beror 30-40 procent på olyckshändelser. Motsvarande tal för personer i arbetsför ålder är bara 11-17 procent. Olycksfall bland barn och unga ska förebyggas med hjälp av ett tväradministrativt program som publiceras idag den 8 september.  

Mest olyckor bland barn och unga inträffar hemma och under fritiden. Särskilt trafikolyckor är mycket allmänna. Trafiken orsakar mest dödsfall bland barn och unga. Dessutom är förgiftningar en allmän dödsorsak bland unga och drunkning bland små barn. Självmord blir allmännare från 13 års ålder och under 2000-talet har årligen nästan 130 ungdomar dött på det sättet.  

I programmet för att förebygga olycksfall bland barn och unga föreslås flera åtgärder som berör lagstiftningen, miljön, produkter, tjänster, uppfostran, forskning och utbildning. Åtgärderna varierar enligt de olika olycksfallsorsakerna. I programmet föreslås bland annat att användningen av flytvästar blir obligatorisk då man rör sig på vattnen, sänkning av mervärdesskatten på säkerhetsanordningar utreds, och lek- och motionsplatser utvecklas så att de utökar den fysiska aktiviteten. 

Man bedömer att med hjälp av olika åtgärder kunna minska förluster av hälsa på grund av olycksfall och våld med upp till 90 procent. Även kostnaderna skulle minska, till exempel enligt en utredning gjord i Nederländerna, ger en insats på en euro för att förebygga olycksfall en inbesparing på upp till tio euro i sjukvårdskostnader.

I det nationella programmet för att förebygga olycksfall bland barn och unga föreslås att de olika olycksfallssektorerna, förvaltningsområdena, myndigheterna och näringslivet i samarbete skapar ett system för att koordinera verksamheten på den nationella och den regionala nivån. Olycksfallen har fått för lite uppmärksamhet till exempel inom hälso- och sjukvården, trots att man genom förebyggande verksamhet kunde minska belastningen på hälsovården.

De befintliga systemen borde också utnyttjas bättre. Inlärningen av positiva säkerhetsattityder börjar redan tidigt och de vuxnas exempel och roll som uppfostrare är oersättlig. Hemmens, fritidsmiljöernas, rådgivningarnas, dagvårdens samt skolornas och läroanstalternas, arbetsplatsernas och försvarsmaktens möjligheter att fungera som säkerhetsfostrare kunde utnyttjas mera. Barn och unga ska tas med i utvecklandet av metoder för att öka säkerheten. 

Programmet för att förebygga olycksfall bland barn och unga sammanställer för första gången mera omfattande information från hela Finland. Flera ministerier, forskningsanstalter och organisationer samt Finlands kommunförbund och Utbildningsstyrelsen har deltagit i utformningen av programmet. Europeiska kommissionen och Världshälsoorganisationen har rekommenderat sina medlemsländer att göra upp ett nationellt program för att trygga barnens liv.  

Tilläggsuppgifter om programmet

Enhetens chef, ledningsgruppens ordförande Anne Lounamaa, Institutet för hälsa och välfärd (THL), tfn. 020 610 8436
Forskare Jaana Markkula, THL, tfn. 040 713 2218
Forskare Erkka Öörni, THL, tfn. 040 713 2220
Konsultativ tjänsteman Merja Söderholm, SHM, tfn. (09) 1607 4028På andra webbplatser

Turvallinen elämä lapsille ja nuorille. Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma (THL)

Tillbaka till toppen