Hoppa till innehåll
Media

Rätten till FPA:s medicinska rehabilitering utvidgas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2015 13.27
Pressmeddelande

I fortsättningen förutsätter rätten till FPA:s medicinska rehabilitering för gravt handikappade inte längre att sökanden också får handikappförmån enligt förhöjt eller högsta belopp. Samtidigt ändras namnet på medicinsk rehabilitering för gravt handikappade till krävande medicinsk rehabilitering. Rätten till rehabilitering kan lösas utan begreppet gravt handikappad.

Beviljande av rehabilitering grundar sig i framtiden på sjukdom eller skada, till dem anslutna begränsningar och betydande svårigheter i att klara av vardagssysslor samt på ett behov av rehabilitering under minst ett år. Vid bedömningen av rehabiliteringsbehovet beaktas faktorerna som påverkar funktionsförmågan på ett övergripande sätt. Ändringen ökar antalet personer som har rätt till rehabilitering med 7 700 personer på årsnivå fr.o.m. 2017.

Tjänsterna i den krävande medicinska rehabiliteringen preciseras genom bestämmelser om bland annat det nödvändiga samarbetet för att nå rehabiliteringens målsättningar. Preciseringen ska vidare gälla genomförandet av rehabiliteringen vid behov till exempel hemma hos klienten eller i skolan eller på arbetsplatsen.

Undersökningar visar att rehabilitering förebygger till exempel arbetslöshet effektivare när den inleds tillräckligt tidigt. När klienten lider av en fortskridande sjukdom har kravet på handikappförmån enligt förhöjt belopp i praktiken fördröjt inledningen av rehabiliteringen till en tidpunkt då sökandens funktionsförmåga redan har avsevärt försvagats. I vissa situationer har kopplingen mellan den gravt handikappades handikappförmån och rehabilitering kunnat helt förhindra att denne beviljats medicinsk rehabilitering även då det funnits ett klart behov.

Arbetsgruppen som utrett hur hindren för sysselsättning och fortsättning i arbetslivet för partiellt arbetsföra kan avlägsnas föreslog 2013 bland annat att kopplingen till handikappförmånerna slopas.

Regeringen framställde ett stadfästande av lagen gällande ärendet torsdagen den 19 februari. Republikens president ämnar stadfästa lagen på fredag, och den träder i kraft den 1 januari 2016. 

Ytterligare information

regeringssekreterare Milja Tiainen, tfn 02951 63579, [email protected]På vår webbplats

Medicinsk rehabilitering 

Osatyökykyisten työllistymistä helpottavien säädösmuutostarpeiden ja palvelujen arviointi (Raportteja ja muistioita 2013:37)

Partiellt arbetsföra med i arbetslivet 

Tillbaka till toppen