Hoppa till innehåll
Media

Nya behörighetsvillkor för personalen inom socialvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2005 10.42
Pressmeddelande -

De nya behörighetsvillkoren för den yrkesutbildade personalen inom socialvården träder i kraft den 1 augusti. Regeringen föreslog torsdagen den 28 april att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Utgångspunkten för lagen är att trygga kvaliteten på servicen inom socialvården. En tillräcklig utbildning och yrkeskompetens hos personalen främjar tillgodoseendet av rättigheterna för klienterna inom socialvården.

Lagen har ett vidare tillämpningsområde än den nuvarande behörighetsförordningen. Lagen tillämpas på behörighetsvillkoren för personal inom socialvården på alla förvaltningsområden inom kommun och staten samt på privat socialservice till den del servicen omfattas av lagen om tillsyn över privat socialservice. Lagen är därmed tillämplig också inom t.ex. hälsovårdsväsendet, polisväsendet och kriminalvården.

I lagen fastställs behörighetsvillkoren för socialarbetare, socialombudsmän, barnatillsyningsmän, socialhandledare, barnträdgårdslärare och närvårdare. I den nya lagen ingår också bestämmelser om den behörighet som krävas för ledningsuppgifter inom socialvården. Behörighetsvillkoren motsvarar de nya utbildningsstrukturerna. Genom övergångsbestämmelserna säkerställer man att behörigheten kvarstår hos dem som avlagt tidigare examina.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Lotta Silvennoinen, tfn 09-160 731 87

Tillbaka till toppen