Hoppa till innehåll
Media

Ny förordning om arbetarskydd för unga arbetstagare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2006 11.30
Pressmeddelande -

Statsrådet gav den 15 juni en förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare. Den nya förordningen preciserar skyddet av unga arbetstagare och villkoren för att utföra särskilt skadliga och farliga arbeten. Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2006.

Förordningen tillämpas på bland annat övningsarbete och undervisning som är jämställd med arbete, perioder med inlärning i arbete och arbetspraktik samt praktisk arbetslivsorientering. Huvudregeln är att sådant arbete som för en ung arbetstagare kan medföra särskild risk för olycksfall eller men för hälsan är förbjudet. Förordningens tillämpas inte på arbete som en ung arbetstagare utför inom yrkesutbildning under en lärares ledning och tillsyn eller på arbete för vilket arbetstagaren har en yrkesinriktad grundexamen.

I grundskolan kan en elev från och med grundskolans sjunde klass under lärarens ledning och omedelbar tillsyn utföra sådant arbete som är nödvändigt för genomförande av utbildningen och som kan ske på ett säkert sätt. Någon förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheten behövs inte längre.

Läroanstalten och arbetsgivaren är skyldiga att anlita företagshälsovården på arbetsplatsen för bedömning av de risker för hälsoskador för en ung arbetstagare som arbetet och arbetsförhållandena medför.

Ytterligare information: äldre regeringssekreterare Antti Posio, tfn 09-160 724 20

Tillbaka till toppen