Hoppa till innehåll
Media

Nordiska social- och hälsovårdsministrarna samlas i Vasa nästa vecka

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2011 10.51
Pressmeddelande -

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet år 2011  

De nordiska social- och hälsoministrarna samlas i Vasa under midsommarveckan 20-21.6.2011. Ministrarna från de fem nordiska länderna samt från de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland har kallats till mötet. Ministrarna diskuterar bl.a. beredskapsfrågor, globaliseringens utmaningar samt aktivt åldrande. Temadiskussionen på mötet handlar dessutom om den nordiska välfärdsmodellen.

De nordiska länderna diskuterar regelbundet beredskapsfrågor, och år 2001 grundades Svalbard-gruppen som svarar för det nordiska samarbetet inom beredskapsfrågor. I Vasa diskuterar ministrarna aktuella frågor såsom strålsäkerheten.

I samband med ministermötet ordnas även en rundbordsdiskussion mellan ministrarna och regiondirektör Zsuzsanna Jakab från WHO:s regionkontor för Europa. Ministrarna och Jakab diskuterar WHO:s Health 2020-process, alkoholpolitik och frågor om mental hälsa.

På agendan i Vasa finns också gränshinderfrågor och ministrarna träffar Ole Norrback som är ordföranden för Nordiskt Gränshinderforum. Med gränshinderarbete syftar Nordiska ministerrådet till att avlägsna hinder för fri rörlighet mellan de nordiska länderna.

I samband med mötet delar Nordiska ministerrådet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) ut det nordiska folkhälsopriset. Med priset vill man fästa uppmärksamhet vid satsningar som främjar välfärd och hälsa.

Samtidigt med ministermötet 21-22.6.2011 ordnas i Vasa även en konferens om mental hälsa: Vård utan tvång - en utopi? Alternativ till tvång i vård och omsorg.

Ytterligare uppgifter överinspektör Maria Waltari, tfn + 358 50 364 7815,  [email protected]
direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, tfn + 358 50 331 0314, [email protected]

På vår webbplats
Tillbaka till toppen