Hoppa till innehåll
Media

Nordisk konferens om hälsosamma levnadsvanor och arbetsförmåga i St. Petersburg

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2007 8.05
Pressmeddelande -

I St. Petersburg ordnas den 11-12 december en konferens om hälsosamma levnadsvanor, arbetsförmåga och social delaktighet. Konferensen är en del av programmet för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Konferensen ordnas vid en tidpunkt då beslutsfattarna i Ryssland har börjat vidta nya åtgärder för att förebygga folksjukdomar och olycksfall.

Deltagare i konferensen är Nordiska ministerrådet, Hälsokommittén i St. Petersburg, Rysslands hälso- och socialministerium, Nordiska samarbetet inom social- och hälsosektorn, Världshälsoorganisationen (WHO), Internationella arbetsorganisationen (ILO) samt många representanter för medborgarorganisationer från Ryssland och de nordiska länderna.

Precis som i de nordiska länderna är omåttlig alkoholkonsumtion och sjukdomar till följd av tobaksrökning ett stort folkhälsoproblem i Ryssland. Medborgarnas och beslutsfattarnas medvetenhet om hälsofrågor har blivit ett viktigt samhälleligt samtalsämne i Ryssland, på samma sätt som i de nordiska länderna. I Ryssland har man också vidtagit åtgärder för att främja hälsosamma levnadsvanor och arbetsförmåga. Tidigare var hälsofrämjandet mycket centraldirigerat.

Rysslands nya tillvägagångssätt går ut på att understryka hur relevanta de lokala åtgärderna är. Målet är att minska antalet sjukdomar och höja människornas medellivslängd. I Ryssland är medborgarnas medellivslängd omkring 11 år kortare än i EU-länderna. På grund av ohälsosamma levnadsvanor mister Ryssland årligen omkring 20 miljoner levnadsår, jämfört med om ryssarna fick leva lika länge som EU-medborgarna. I motsvarande grad vinner Finland årligen omkring 700 000 levnadsår. Det här är också en stor nationalekonomisk fråga.

Folkhälsoproblemen i Ryssland och Finland är ganska likartade: omåttlig alkoholkonsumtion, rökning, olycksfall, frosseri, risktagande i trafiken och våld i parförhållanden. I Ryssland är varken medborgarna eller hälsovårdspersonalen alltid lika medvetna om tobakens och framförallt alkoholens hälsoskador som till exempel invånarna i Norden.

I Norden, inklusive Finland, har man i årtionden jobbat för hälsofrämjande och för att minska alkoholrelaterade sjukdomar. Finland har lyckats i arbetet att minska på tobaksrökningen men det samma kan man inte säga om alkoholkonsumtionen. Den senaste utvecklingen är alarmerande och det ser ut som om vi är på väg i samma riktning som i Ryssland. Alla invånare och beslutsfattare har nytta av att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Politiskt ledarskap behövs

Mötesdeltagarna har för avsikt att godkänna en resolution vars mål är att stödja hälsofrämjandet samt minska och förebygga folksjukdomar. I resolutionen konstateras att den politiska ledningen måste bli medveten om problemen inom hälsovården samt arbeta för en hälsosam livsmiljö, så att det blir lättare för människorna att göra mer hälsosamma val. Hälsovården spelar en viktig roll då befolkningens hälsotillstånd skall förbättras men hälsovården i sig kan inte lösa alla problem. Individerna måste ta sitt ansvar. Dessutom behövs stöd från hela samhället, inklusive den privata sektorn och hela medborgarsamhället.

För mer information: konsultativ tjänsteman Olli Kuukasjärvi (SHM), tfn 050 354 5925 och programkoordinator Mikko Vienonen (Nordiska samarbetet inom social- och hälsosektorn), tfn 050 442 1877

Tillbaka till toppen