Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nivåförhöjning i folkpensionerna från och med början av 2008

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2007 13.00
Pressmeddelande -

Folkpensionerna får en nivåförhöjning på 20 euro i månaden. En lika stor förhöjning kommer till efterlevande makens begynnelsepension, kompletteringsbeloppet till efterlevande makens fortsättningspension, det särskilda stödet till invandrare, folkpensionsandelen av pensionsstödet till långtidsarbetslösa, avträdelsestödets kompletteringsdel och generationsväxlingspensionens kompletteringsdel.

Dessutom skall institutionsvård inte längre ha en sänkande inverkan på folkpensionen, efterlevandepensionens kompletteringsbelopp, det särskilda stödet till invandrare och folkpensionsandelen av pensionsstödet till långtidsarbetslösa.

Statsrådet föreslog den 5 december att Republikens president stadfäster lagarna. Meningen är att de träder i kraft den 1 januari 2008.

Folkpensionen stiger för alla

Nivåförhöjningen genomförs till samma belopp för alla som får folkpension. Personers, vars folkpensioner har tidigarelagts eller beaktats av boendetid, får ändå en mindre förhöjning.

I den nuvarande första kommungruppen höjs folkpensionen med 20,50 euro i månaden. Dessutom slopas kommunernas dyrortsklassificering i början av år 2008 och då höjs förmånerna för dem som bor i den nuvarande andra kommungruppen till samma nivå som den första kommungruppen. Tack vare nivåförhöjningen och upphävande av kommungruppen höjs folkpensionen i den nuvarande andra kommungruppen med 42,35 euro per månad för ensamstående personer och med 39,11 euro per månad för makar. 75 procent av folkpensionstagarna hör till den andra kommungruppen.

Folkpensionen för personer i långvarig institutionsvård

Folkpensionen kommer i fortsättningen att betalas oreducerad också för pensionstagare inom institutionsvården. Det här betyder att pensionen för personer i långvarig institutionsvård kommer att stiga till samma nivå som för klienter inom den öppna vården. Omkring 19 000 förmånstagare, vilkas pension eller förmåner har minskats på grund av långvarig institutionsvård, berörs av att gränsdragningen mellan öppenvården och institutionsvården avlägsnas.

För mer information: regeringssekreterare Carita Wuorenjuuri, tfn (09) 160 74412

Tillbaka till toppen