Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nedre åldersgränsen för yrkesexamensstipendium slopas

Social- och hälsovårdsministeriet
21.4.2005 10.56
Pressmeddelande -

Regeringen förslår att förutsättningarna för beviljande av yrkesexamensstipendium ändras så att den nedre åldersgränsen på 30 år slopas och att yrkesutbildningsstipendium kan beviljas personer som inte fyllt 64 år. Samtidigt föreslås att stipendiets storlek höjs från 238 euro till 330 euro. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen om ändring av lagen om Utbildningsfonden torsdagen den 21 april. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen samma dag.

Yrkesexamensstipendiet är en engångsprestation av belöningskaraktär. Stipendiet kan beviljas en person som avlagt en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. En förutsättning för yrkesexamensstipendium är för närvarande att stipendietagaren har fyllt 30 men inte 61 år. Efter lagändringen kan stipendiet beviljas en person som inte fyllt 64 år.

I propositionen föreslås vidare att ansökningstiden för yrkesexamensstipendiet förlängs så att yrkesexamensstipendiet skall ansökas inom ett år efter det att examen avlagts.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Kirsi Päivänsalo, tfn 09-160 738 68

Tillbaka till toppen